”با سلاܢܢ لطـ؋ـاعضو و هواـבار گروہ بشيـב”

” لايك و بازنشر پستا ياـבتوלּ نرہ”

” مـבيراלּ لطـ؋ـا تو گروہ ؋ـعاليت كنيـב كـہ حذ؋ نشيـב”
بروز رسانی 
پسر ایروونی
خوشتیپخوشتیپ
پسر ایروونی

نمیدانم من چیزیم شده یا مردم این زمانه .

نمیدانم من چیزیم شده یا مردم این زمانه ...
.
.
نه حال خودمان را داریم نه حال زندگی یمان را .......
.
.
یادمان رفته چگونه باید خوشحال بود چگونه باید زندگی کرد....همه چیز را به هم ربط میدهیم تا به هر علت ناراحت باشیم
.
.
اما باید راهی یافت تا خوشحال باشیم و زندگی کنم .....
.

.
.
.
چه کنم که خیلی دلم گرفته و من راهش را هنوز پیدا نکرده ام....{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}{-77-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻢ ، ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ

ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻢ ، ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ ، ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﺟﺎﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ ، ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ
مهربونمهربون
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ

هیچ کس نمی تواند به عقب برگرد و از نو شروع

هیچ کس نمی تواند به عقب برگرد و از نو شروع کند
اما
همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ
مهربونمهربون
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر. زیادش هم کم است. تنها

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر... زیادش هم کم است...
تنها با آن سیراب شو... رشد کن... شکل بگیر... و کامل شو...
خودِ دوست داشتن مهم است... نه زمانش... نه پایداری اش... نه مالکیتش... و نه حد و حدودش...
سرت را بالا کن... نگاه کن... دوست داشتن 

خدا را ببین...
یاد بگیر که دوست داشتنت را کادو پیچ نکنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ
مهربونمهربون
AYSAN❼▓ミ❹ڪاכּۅכּ ﮧۅاנاړاכּ ا๛تقڵاڵ▓ミ

کاش من هم کسی را داشتم .  که با بستن

کاش من هم کسی را داشتم ........ 
که با بستن چشمانم ....... 
حس قشنگ نگاهش را احساس میکردم ....... 
بوی نفسهایش را میشنیدم ........ 
کاش من هم کسی را داشتم ....... 
که حتی وقت نبودنم .... 
عاشقم باشد ........ 
کاش .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید