لحظه  بروز رسانی 
شبنم
شبنم
پست شماره 319491829 از شبنم

.

مشاهده همه ی 3 نظر
شبنم
شبنم
پست شماره 319491823 از شبنم

.

مشاهده همه ی 1 نظر
شبنم
شبنم

اربعین است و جهان یکسره هیأت شده است

اربعین است و جهان یکسره هیأت شده است

حرم یار مهیای زیارت شده است

تو که حق به مددش کرده نصیب

یاد ما باش که دلم یکسره ویران شده است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبنم
شبنم

خواستم این اربعین را کربلا باشم ، نشد

خواستم این اربعین را کربلا باشم ، نشد

از نجف، پای پیاده… کربلا باشم ، نشد

زائران بین نمازی در حرم یادم کنید

هر نمازی خواستم در کربلا باشم ، نشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبنم
شبنم

اربعیـن است و دل از سوگ شهیدان خون است

اربعیـن است و دل از سوگ شهیدان خون است

هر کــــه را مى‌نــگرم غمزده و محزون است

زینـــب از شـــام بـــلا آمــده یا آنکه رباب

کـــز غـــم اصغــر بى‌شیر، دلش پرخون است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبنم
شبنم

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر

آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست / گفتا که حسین بیش از آن می ارزد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شبنم
شبنم

السلام ای وادی کرببلا / السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای وادی کرببلا / السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن / السلام ای کشته های بی کفن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید