لحظه  بروز رسانی 
شقایق(مدیر گروه کی به کیه ماهم هستیم)
مریضمریض
شقایق(مدیر گروه کی به کیه ماهم هستیم)

                                که اگر بدانمـــــــــــــــــ 


53757312670423557199.jpg 

                         
    که اگر بدانمـــــــــــــــــ  که

 دوستـــــــــــــــــــــ م نداری


                 گریــــــــــــــــــــــ ــــه نمی کنم . . .
بلکه آرزو می کنـــــــــــــــــــــم،


            کسی را


دوستـــــــــــــــــــــ ـــــــــ


بداری که


دوستــــــــــــــــت 
نداشته باشد !!!


مشاهده همه ی 1 نظر
شقایق(مدیر گروه کی به کیه ماهم هستیم)
مریضمریض
شقایق(مدیر گروه کی به کیه ماهم هستیم)

روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه


روزهای انتظار
چه عاشقانه مرا می شکند
و تو چه سرد از من عبور می کنی .....


میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم!
در ساحل کنار دریا ایستاده ای ,
  1. هوای سرد ,
صدای موج
انتظار انتظار انتظار
… … به خودت می آیی ,
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ,
نه دستی که شانه هایت را بگیرد ,
نه صدای که قشنگ تر از صدای دریا باشد
اسم این تنهایی است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید