لحظه  بروز رسانی 
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

شده در اوجِ جوانی، با همين ظاهرِ شاد تا گـلـو

شده در اوجِ جوانی، با همين ظاهرِ شاد
تا گـلـو پيرِ كسی باشی و قسمت نشود؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

میگفتی دنیای منی اما قد یه دهکده هم نبودم واست

میگفتی دنیای منی
اما قد یه دهکده هم نبودم واست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

تو بِلآکَم کُن‍ــ منم زُل میزَنم بہ"last seen a long

تو بِلآکَم کُن‍ــ
منم زُل میزَنم بہ"last seen a long time ago"
بہتر از اینہ کہ ببینَم‍ــ آٓنلآینے
ولے بآ یِکے دیگہ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

من آدم نرفتنم یا دیر رفتن ولي وقتي که

من آدم نرفتنم
یا دیر رفتن
ولي وقتي که برم باور کن
دیگه آدم برگشتن نیستم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

جوانی و زندگیم را باختم به ناخدایی که تا بحال

جوانی و زندگیم را باختم
به ناخدایی که تا بحال
به دریا نرفته بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
walking Dead
قاطیقاطی
walking Dead

بودی اما .کمرنگ ! حرف میزدی اما .تلخ !

بودی اما ....کمرنگ !
حرف میزدی اما ....تلخ !
محبت میکردی اما....سرد !
چه اجباری بود دوست داشتن من...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید