لحظه  بروز رسانی 
elinaz tak
مهربونمهربون
elinaz tak

             نقاشی های جالب و خیال انگیز ک ذهنتان را قلقلک

             نقاشی های جالب و خیال انگیز ک ذهنتان را قلقلک میدهد


مشاهده همه ی 28 نظر
...مسعود... نوکراقا حضرت ابوالفضل ...
آروم و عادیآروم و عادی
...مسعود... نوکراقا حضرت ابوالفضل ...

ببین داداش ببین اق پسر کلی دوست دختر داری؟با نصفشون

52a19a25666c05c679efa3347ca051a7-425

ببین داداش
ببین اق پسر

کلی دوست دختر داری؟با نصفشون خوابیدی و داری نقشه میریزی
بقیشونم زمین بزنی؟

پیش دوستات مدام اسم چند تا دختر میاری و میگی اینارو جدید مخ زدم؟

سیگار کشیدن افتخار میدونی؟

هر جا بشه مشروب میخوری؟

از بازی کردن با احساس دخترا و وعده ازدواج دادن بهشون لذت میبری؟

افتخار میکنی جلو هر دختری ترمز میکنی بهت پا میده؟

دروغ و کلاه سر کسی گذاشتن از افتخاراتت؟
ببین اسم تو مرد نیست
ارزش سگ از تو بالاتره
حیف اسم انسان روی تو
عقده س.ک.س و تنوع طلبی عقل ازت گرفته
هر لایک یک تف به صورت چنین پسری

مشاهده همه ی 16 نظر
محمود " وکیـــل گروه "
گرفتارگرفتار
محمود " وکیـــل گروه "

terol (7)

مشاهده همه ی 10 نظر