افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
شهاب منتظر
مهربونمهربون
شهاب منتظر


جریمه کرده ای مرا ...!


بی تو نفس نمی کشم


ترکه بزن !، جریمه کن!


پا زتو پس نمی کشم


هر چه پی تو می دوم


باز به «بی تو» می رسم

مشاهده همه ی 1 نظر
ALireza Mani(گُذر اَز تو نَتوانم)
آروم و عادیآروم و عادی
ALireza Mani(گُذر اَز تو نَتوانم)

غیبگو و امپراتور

در روم باستان، عده اي جمع شدند و آينده امپراتوري روم را در نه كتاب نوشتند.سپس كتابها را به امپراتور تیبریوس عرضه كردند . امپراطور رومي پرسيد : بهايشان چقدر است؟ گفتند: يكصد سكه طلا؛ تيبريوس آنها را با خشم از خود راندسپس ان ها سه جلد از كتابها را سوزاندند و بازگشتند و گفتند: قيمت همان صد سكه است ! تيبريوس خنديد و گفت:چرا بايد براي چيزي كه شش تا و نه تايش يك قيمت دارد بهايي بپردازم؟ باز سه جلد ديگر را نيز سوزاندند و با سه كتاب باقي مانده برگشتند و گفتند:قيمت هنوز همان صد سكه است .تيبريوس با كنجكاوي تسليم شد و تصميم گرفت كه صد سكه را بپردازد؛

اما اكنون او مي توانست فقط قسمتي از آينده امپراطوريش را بخواند .

قسمت مهمي از درس زندگي اين است كه با موقعيتها چانه نزنيم.

مشاهده همه ی 72 نظر
نیـــــ ...نـوا
مهربونمهربون
نیـــــ ...نـوا
22902_781.jpg
مشاهده همه ی 2 نظر