لحظه  بروز رسانی 
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

★ﺍﻭﻧـــــے ﮐﻪ ﺭﻓـــﺖ رفتــہ ⇇ﺍﮔــــہ ﺑﺮﮔـــــــﺮﺩﻩ ﺍﺯ ' ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ' ﻧﯿﺴﺖ ??ﻭﺍﺳﻪ

★ﺍﻭﻧـــــے ﮐﻪ ﺭﻓـــﺖ رفتــہ 
⇇ﺍﮔــــہ ﺑﺮﮔـــــــﺮﺩﻩ ﺍﺯ ' ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ' ﻧﯿﺴﺖ ??ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ...         
 ✘ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــــــــﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ...
⇚ ﮐﺴــــے ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘــــہ
?? ﺍﮔـــہ ﻫــــﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ
⇡⇡ ﯾـــــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷہ... 
☜ﺩﯾﮕـــــہ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘـــہ...

▼▼▼▼ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﮐﺴـــے ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺶ ﮐﻦ▼▼▼
√√ﺣﺘــــــــــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑــــﺮﮔﺮﺩﻩ ...!!!:) :|

مشاهده همه ی 4 نظر
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

تو جاده تصادف شده بود          همه جمع

تو جاده تصادف شده بود          همه جمع شده بودن...          دختره واسه اينکه صحنه رو از نزديک ببينه ميگه برين کنار من ابجيشم!؟          وقتي مياد نزديک ميبينه ي الاغ افتاده کنار جاده. چند نفر ب علت خنديدن شديد جان باختند!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

+18یه برنامه برای گوشیم دانلود کردم که وقتی موبایلکامل شارژ میشه

+18
یه برنامه برای گوشیم دانلود کردم که وقتی موبایل
کامل شارژ میشه بهت خبر میده ...
مام اینو نصب کردیم رو گوشی و شب زدیمش
به شارژ و گرفتیم خوابیدیم ...
ساعت 3 نصفه شب یهو دیدم صدای فریاد یکی میاد میگه :
«بکــــــش بیروووووون!
بکــــــــــش بیروووون!»
ریدم به خودم سریع پریدم از شارژ کشیدمش :|
کل خانواده پریدن تو اتاق من:|
الان استرس دارم میترسم شارژش تموم شه نصفه
شب داد بزنه:
" بکن توووو!
بکن توووووووووو ! :-D

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

بعضی پرستارا جوری آمپول میزننانگار بی شوهریشون،شکست عشقیشون،انحراف بینیشون،ریزش موهاشون،جو

بعضی پرستارا جوری آمپول میزنن
انگار بی شوهریشون،
شکست عشقیشون،
انحراف بینیشون،
ریزش موهاشون،
جوش زیر پوستیشون،
خوشگلی دوس پسر همکلاسیشون،
درد زایمان ننشون و هزار کوفت دیگشون تقصیر باسن ماست ...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

چـه غــم انگــــیـز اسـت ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک وقتــی بــه هــوایِ جُــفتِ

چـه غــم انگــــیـز اسـت

ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک

وقتــی بــه هــوایِ جُــفتِ خــود

بــه اقــــیـانــوس مــی زنــــد

و نهــــــنگ هــــا عــاشقَـش مــی شـــونـــــد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}
مو قشنگمو قشنگ
♥شهاب♥{نویسنـבه ے عــاشـقــﮧ ﻣـــטּ نبــوבے...}

ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻫﻤﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ
.
.
.
.
.
ﭖ ﻧﻪ ﭖ ﺍﮔﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻪ ﮐﻪ
1- ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ﺑﺮﯾﺪ دستشویی
2- ﮐﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺣﻤﺎﻡ
3- ﮐﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ
4- ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﺳﯿﻦ
5- ﻭﺍﻻ ﺍﮔﻪ ﻗﻄﻌﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﮐﺸﺎﯼ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻦ .
.
.
.
.
.
. ﻭﺍﻻ ﻣﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻡ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید