لحظه  بروز رسانی 
.....
عاشقعاشق
.....

كاش مى دانستى! خوشبختى براى من، خلاصه‌ای از حال

كاش مى دانستى! خوشبختى براى من، خلاصه‌ای از حال

كاش مى دانستى!
خوشبختى براى من،
خلاصه‌ای از حال خرابم
در كنار توست ...!

یار قدیمی
مشاهده همه ی 4 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

ديگه ضايمون نكن! بذار يكي بهمون گفته باشه بچه خوشگل!

ديگه ضايمون نكن!
بذار يكي بهمون گفته باشه بچه خوشگل!
منم به تو ميگم!
{-15-}

مشاهده همه ی 10 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

نميدانم به كدام بيانديشم تنور داغ،

نميدانم به كدام بيانديشم

تنور داغ،

يا

داغ تنور

(شاهين)

مشاهده همه ی 9 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

كاشكي هرروز تولدت بود و من هميشه خدا

كاشكي هرروز تولدت بود

و من هميشه خدا را شاكر بودم

كه هستي

مشاهده همه ی 15 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

كاشكي شب ميامد روزهارا جارو ميكرد تا خواستنم را

كاشكي شب ميامد
روزهارا جارو ميكرد
تا خواستنم را پنهان ميكردم
وقتي رفتي
غرورم را شب گرفت
فريادي در دل تاريكي
كه كاش ميماندي
كاش

مشاهده همه ی 9 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin
زندگي بايد كرد

زندگي بايد كرد .....

مشاهده همه ی 32 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیستکس در همه آفاق به

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست


????????????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.............................

?!

مشاهده همه ی 25 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

ساغرم شكست اي ساقي !!!!! 

ساغرم شكست اي ساقي !!!!! 

ساغرم شكست اي ساقي !!!!! 

مشاهده همه ی 17 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

هيجي ديگه نميشه گفت!!!!!

هيجي ديگه نميشه گفت!!!!!

هيجي ديگه نميشه گفت!!!!!

مشاهده همه ی 24 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

گاهی حقیقتاً نباید  بخشید!!! تا بر خی بدانند که نباید

گاهی حقیقتاً نباید  بخشید!!! تا بر خی بدانند که نباید

گاهی حقیقتاً نباید  بخشید!!!

تا بر خی بدانند که نباید یک طرفه قضاوت کرد.

و مهمتر اینکه حکم صادر کرد و اجرا کرد، بدون اینکه محکوم کلامی در دفاع و یا از ظلم و ناجوانتمردی  که بر اورفته در دفاع خودش کلامی بگوید!، این نوع قضاوت کردن از آن ظلم ها درد ناک تر است. آن هم در زمانه خرد و دانایی و فهم و سوادو دانش و..!.صادقند، .

اما جالب وخوبی آن این است که میفهمی انگار در این وادی بی انصافی، همه چه با سواد و با فهم و چه غیر اینها، همه یک جورند!؟؟؟؟؟؟.

اما با خود میگویم: سعی کن مثل آنان  قلمداد نشوی،روزی خواهند فهمید که پرسش کردن و فهم درست بهتر از جهل از یک موضوع است،

پس همچنان وجدان را ملاک قرار ده و البته در مقابل بی انصاف هم محکم باش.

مشاهده همه ی 10 نظر