لحظه  بروز رسانی 
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

دل میرود زدست دست و پا میزند خیال و

دل میرود زدست
دست و پا میزند خیال
و تو در این میانه کاره ای نیستی
هر چه هست از ناحیه اوست
گویی بی اختیار
بی اراده
میخوانیش تا بخواندت
اما سکوتی غریب
دلهره ای نا مانوس
ترا در هم میپیچد
نه راه پیش داری
و نه راه پس
و تو درمانده گی را به خالص ترین وجه تجربه میکنی
وا او بی اعتنا میگذرد
ام ترا هم میبرد بی آنکه دانسته باشد
و من در سکوتی از داشتنش دلخوشم
و او..........
شاید هم !!!!!!!!!!
نمیدانم!
اما دل برده است
به کجا نمیدانم

(شاهین)

مشاهده همه ی 2 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

گاهی یکی به دل میشینه بی دلیل یا شاد

گاهی یکی به دل میشینه
بی دلیل
یا شاد با دلیلیی که ما نمیدونیم!
ولی به دل میشینه
اسمش را نمیدانم
اما حس خوبی که دارد
لابد نامش هم زیبا باشد
به زیبایی نام تو
به زیبایی تو

(شاهین)

مشاهده همه ی 2 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

وقتي يك برابر هزار ميشود!؟ گفتمش با يار

وقتي يك برابر هزار ميشود!؟

گفتمش با يار چه ميكني،فرصت ديدار هست باندازه كافي؟
گفت: هزار تا كار داره،ولي براي من هميشه وقت داره!.
گفتمش ميداني چرا!؟
گفت آري ، پرسيدم و پاسخ داد:
الان هم سر كارم!،هر كه پرسيد بگو،خدمتكار است،خدمتكار بانوي عشق
خدمت عشق شبانه روز
خدمتكار عشق!!!
وقتي هستي،
همه هستي هايي كه بايد داشت را دارم.

(شاهين)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

ديگر حسرت گذشته را خوردن،بكارمانميايد چه سودي عايدمان ميشود از

ديگر حسرت گذشته را خوردن،بكارمانميايد
چه سودي عايدمان ميشود از اين حسرت؟
كودكي را كه نميتوان دو باره بر گرداند،تا بچه گي كنيم!
و هر آنچه مساعد حالمان بود و برايمان مهيا نكردن را جبران كنيم!
حال كه با حسرت وافسوس راه بجايي نميبريم، بايد چاره اي دگر انديشيد.
تا فرزندانمان چون ما راه حسرت نپيمايند
تنها راه باقي مانده،شرايط را براي فرزندانمان آنگونه كه متناسبشان هست مهيا كنيم.
اگر ميخواهيم آنان نيز روزي در حسرت نداشتن هايشان نباشند
اجازه دهيم كودكي كنند و شرايط را مناسب حالشان كنيم
اينگونه،هم تشفي خاطرمان فراهم ميشود،هم ما تكرارتجربه گذشته را كه شايد كذشتگان دليلي داشته باشند و يا نداشته باشند،نكرده ايم.
همين

(شاهين)

مشاهده همه ی 4 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

حال كه با بسياري از افراد حتي نزديكانمان با بدعهدي و

حال كه با بسياري از افراد حتي نزديكانمان با بدعهدي و بد قولي و بد حسابي مواجهيم چكنيم؟
…………
متاسفانه،تعهد و خوش قولي و خوش حسابي وانصاف كيميا شده است،و ناچاريم حتي به نزديكترين ها هم اين احتمال را بدهيم و توي رودروايسي قرار بگيريم و در خواست هاي ديگران رابا نگراني بد عهدي اجابت كنيم.
افراد زبل و بقول خودشان زرنگ هم درست از همين نقطه ضعف ما( رو در وايسي هامان) استفاده ميكنند ، واين افراد از روانشناسي اجتماعي و روابط عمومي خوبي بر خور دارند و ميدانند تورشان را براي صيد كجا پهن كنند!.
حتما اين سوال بيش ميايد كه واقعا چاره ما در مقابل اين افراد چيست؟
بهترين راهكار،تمرين (( نه )) گفتن است.مراد اين نيست كه دروغ بگوييم،بلكه وقتي شرايطمون مناسب نيست و يا احتمال ميدهيد در صورت بد قولي خودتان به دردسر بيافتيد و رويتان نشود مطالبه كنيد وآنها نيز تا مراجعه نكنيد خم به ابرو نمياورند و گاه شايد اظهار ناراحتي هم بكنند كه چرا مطالبه ميكنيم!. خوب است در ابتداعذر بخواهيم از اينكه امكانش رادر حال حاضر نداريم،نياز به دروغ كفتن هم نيست و بلكه واقعيتي است( چون در وضعيت نامناسب اقتصادي و هزينه هاي بالا هر خانواده اي مشكلات خودش را دارد و گاه با سيلي صورتش را سرخ نگاه داشته.
متاسفانه كمتر از كلمه (نه)استفاده ميكنيم در نتيجه،بد بيني نسبت به هم،تعامل كمتر و
حتي دلخوري واعصاب خردي و نيز در مواقعي به قطع ارتباط ميانجامد كه اصلا خوشايند مان نيست.پس حال كه چنين است و بايد بهداشت رواني خود وخانواده را محافظت كنيم،اين نظر كه هميشه پيشگيري بهتر از حرص و جو ش خوردن و ضايعات
گفته شده را به همراه داشته باشد، يك كلام (نه) بگوييم و خودمان را در گير قضايا نكنيم بخصوص در مورد افرادي كه خوش سابقه در اين موارد نيستند.
ناگفته نماند كمك به همنوع و دستگيري افراد نيازمند واقعي و حتي مراعات افرادي كه قصد سو استفاده ندارند،مورد رضايت پرور گار و حتي خشنودي ما خواهد بود.
لذا حساب اين افراد با سو استفاده گران كاملا جدا خواهد بود.

(شاهين)

مشاهده همه ی 2 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

دوست داشتن دوست داشته شدن گوهري كه همه بدنبال

دوست داشتن
دوست داشته شدن
گوهري كه همه بدنبال اويند
مثل مرواريد ته اقيانوس ها ميماند
كه از خيل صدف ها شايد روزها بگردي و بيابيش
حال و روز دوست داشتن و دوست داشته شدن ماست
بايد تر روز غواصي كرد در اعماق اقيانوسهاي آدمها
به ذوق بدست آوردنش
باشد كه ما هم بيابيم
اين مرواريد دوست داشتن را

(شاهين)

مشاهده همه ی 1 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

عشق را عشق است عشق را فقط عاشق

عشق را عشق است

عشق را فقط عاشق ميشناسد و بس
يه حسي كه با بقيه حس ها فرق داره
اصلا نميشه توصيفش كرد
واژه كم مياورد در وصفش
وقتي اروم و قرار نداري
وقتي كوچكترين چيزي از او ضربانت تندتر ميشود
وقتي دلواپسش ميشي،قرار نداري
وقتي بيخبري ترو بهم ميريزه
و فقط منتظر يك علامت هستي
هر چه از او باشد
هر چه بگويد
هر چه نشاني از او بدهد
ترو ارام ميكند
گويي در دامن عشقي
عشق را واقعا عشق است
د عا كنيم عاشق شويم
عاشق شديم ديگه رفتن ودل به ديگري سپردن و....محال است
كه اگر عشق،عشق باشد
شايد رسيدن به عشق حتما سخت و دشوار است و گاه روزگار بر مرادت نباشد
اما دريغ از فراموشي عشق
عشق
عشق

(شاهين)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

بي ادبان را بگو فهميدگي را با گستاخي نشايد ادب

بي ادبان را بگو فهميدگي را با گستاخي نشايد
ادب و دانش است كليد سر افرازي
درخت پر بار سر بزير باشد
خار و خاشاك است كه جز سوختن به كاري نايد
جهل و فرو مايگي است نشان كم شاني
دانش و خرد بياموز كه فرصت باطل نشان بي هنري است
وقت غنيمت شمار و در فهم كوش
به درازاي قد فهم نشايد به بزرگي
كه ابلهانند كه به تيغ بي ادبي فخر فروشند و خريداري نيست
ليك بدان جواب در خور فرو مايگان همين بس
لب فرو بستن و گذر كردن و والسلام

(شاهين)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

بايد كه قوي شد در روزگار نامردا بايد قوي

بايد كه قوي شد
در روزگار نامردا
بايد قوي شد و نشكست
بايد قوي ماند و نشان داد هستيم
اگر چه ضربه ديديم
اما محمكتر از هميشه ايم
آدمي در سختي قويتر ميشود
و يك آدم كسي نيست كه مرا از پاي در آورد
ميبيني كه هستم،مثل هميشه
تو برو خود را باش
تو برو به خيالت كه زدي و رفتي
اما خوب فكر كن
محكمتر از آن چيزي كه فكر ش را بكني خردي
همين كه نيستم در كنارت
همينكه ندانستي بودنم از سر عشق بود نه هوس
حال اين تو و اين معركه هوسبازان
با ماسك عاشقي و سرود عاشقانه سر دادن
به اميد روزي در آغوشت گيرند و صبحش نا پيدا شوند
و چه زود خداي من چشمانم را روشن ساخت تا درونت را نيز ببينم
نگاهم را بريدم از نگاهت
روزگاري سياه در انتظارت باشد كه جرم عاشق كشي كم نباشد
سياه تر از ذغال كه جز سوزاندن وخاكستر شدن نيايد بكار
هنوز داغي و نميفهمي، صبر كن زمانه نشانت ميدهد
فريادشكستت را همه خواهيم شنيد
واما من
من در اوج محكمي ام
زندگي را با شادماني فرياد خواهم زد
صبر كن بي شك زمانه تو هم فرا خواهد رسيد
و من خدايي دارم،منتقم
(شاهين)

مشاهده همه ی 6 نظر
shahin
گرفتارگرفتار
shahin

انسان باشيم آدم ها گاهي از خودشون دور ميشن

انسان باشيم
آدم ها گاهي از خودشون دور ميشن
از انسانيت
از ادب
از نزاكت
و درست همونموقع هم درس اخلاق ميدن
انسانيت را در خودمون پرورش بديم
خودمون كه ميدونيم چه جور آدمي هستيم
پس ديگه معلم اخلاق شدن را بيخيال بشيم
چقدر زيباست از خود شروع كردن

(شاهين)

مشاهده همه ی 4 نظر