لحظه  بروز رسانی 
shahin
خوشحالخوشحال
shahin

بارانیم امشب ولی، مانند باران نیستم بی تو معمّا میشوم،

بارانیم امشب ولی، مانند باران نیستم بی تو معمّا میشوم،

بارانیم امشب ولی، مانند باران نیستم
بی تو معمّا میشوم، انگار آسان نیستم


بی تو شبی آغاز شد،درآسمان سینه ام
تابیده خورشیدي ولی،من اهل پایان نیستم


بی تونه بودن بودن است،ماندن دگرجاي خودش
جاریست گرچه زندگی،درگیر جریان نیستم


بعدِ توعشق و حس من،بیمارشد بیمار تو
من عاشق درد توام، دنبال درمان نیستم


محتاج توبودن عجب،حال وهواي محشریست
پیدا کن این محتاج را،هرچند پنهان نیستم


انگار عمري عاشقی،باشد قصاص دیدنت
یکبار دیدم من تو را،شاکی ز تاوان نیستم


دود حریق شمع رفت،در چشم ولی
این اشکهاي عاشقیست،بی عشق گریان نیستم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
خوشحالخوشحال
shahin

وقتی کسی را میخواهید شعورش را شخصیتش را

وقتی کسی را میخواهید شعورش را شخصیتش را

وقتی کسی را میخواهید
شعورش را
شخصیتش را
انسانیتش را
به بهای ثابت کردن علاقه اش نشانه نگیرید
همین که کنار شماست
همین که میگوید با شما آرام است، کافیست..

به لطافت یک است
زیاد در دستت بفشاری
میمیرد...

مشاهده همه ی 56 نظر
shahin
خوشحالخوشحال
shahin

خواندمت عمرے ڪه شاید وصل تو حاصل شود

خواندمت عمرے ڪه شاید وصل تو حاصل شود

خواندمت عمرے
ڪه شاید
وصل تو حاصل شود
نه میسّـر شد مرا وصل
و نه عمـــرے مانده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
خوشحالخوشحال
shahin
پست شماره 319428173 از shahin

.

sSINGLESs
مشاهده همه ی 7 نظر
shahin
خوشحالخوشحال
shahin

blackwantons فازت چیه ؟ میایی

blackwantons

فازت چیه ؟

میایی هوادارم میشی ولی منو گذاشتی لیست سیاه !{-15-}

مشاهده همه ی 4 نظر
shahin
خوشحالخوشحال
shahin

آن روزهاي خوب كه ديديم، خواب بود خوابم پريد و

آن روزهاي خوب كه ديديم، خواب بود خوابم پريد و

آن روزهاي خوب كه ديديم، خواب بود
خوابم پريد و خاطره‌ها در گلو شكست

"بادا" مباد گشت و "مبادا" ‌به باد رفت
"آيا" ز ياد رفت و "چرا" در گلو شكست

فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
نفرين و آفرين و دعا در گلو شكست...

sSINGLESs
مشاهده همه ی 15 نظر
shahin
خوشحالخوشحال
shahin
پست شماره 319373831 از shahin

..

sSINGLESs
مشاهده همه ی 17 نظر
shahin
خوشحالخوشحال
shahin
پست شماره 319373824 از shahin

..

sSINGLESs
مشاهده همه ی 9 نظر