لحظه  بروز رسانی 
*به نام خداوند عشق،حكمران يكه تاز قلب ها *
گرفتارگرفتار
*به نام خداوند عشق،حكمران يكه تاز قلب ها *

 

 

پیامبر صلی الله علیه و آله در واپسین روزهای عمر شریفشان فرمودند:

«از برادرم جبرئیل پرسیدم: آیا بعد از من به این جهان فرود می آیی؟

گفت: آری، ده بار می آیم و گوهرهای زمین را با خود می برم.

گفتم: چه چیزها را می بری؟

گفت: بار اول برکت را از زمین می برم.

بار دوم مرحمت را از بندگان می برم.

بار سوم حیا را از زنان می برم.

بار چهارم عدالت را از حکمرانان می برم.

بار پنجم محبت را از دل مردمان می برم.

بار ششم شکیبائی را از مستمندان می برم.

بار هفتم سخاوت را از ثروتمندان می برم.

بار هشتم دانش را از دانشمندان می برم.

بار نهم قرآن را از دل قاریان می برم.

بار دهم ایمان را از دل مؤمنان می برم.»


مشاهده همه ی 10 نظر