لحظه  بروز رسانی 
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

🌿🌿🌿 🍒چرخی بزن       مستی نما             دل

🌿🌿🌿 🍒چرخی بزن       مستی نما             دل

🌿🌿🌿
🍒چرخی بزن
      مستی نما
            دل را بشوران و برو...♥️


◦•●◉✿❤️❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

🌱🌱🌱 🌿🌿🌿                       🍒   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🌱🌱🌱 🌿🌿🌿                       🍒   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🌱🌱🌱
🌿🌿🌿

                      🍒   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرامـشِ‌مَنـی
            جز❲تُ♡❳به‌چِشام‌هیشڪی‌نِمیاد!♥️💍
◦•●◉✿❤️❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️ تو نَباشى من به یک

♥️ تو نَباشى من به یک

♥️

تو نَباشى من
به یک
پلک زَدن
خواهَم مرد ...!😔♥️


- فروغ‌ فرخزاد

🕊🌺🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️ 🌱 دلبر مو فرفری ام.♡ دل

♥️ 🌱 دلبر مو فرفری ام.♡ دل

♥️
🌱 دلبر مو فرفری ام...♡

دل را سرِ شوقی،اگرم هست...
تُو آنی!♥️🌱♥️🌱♥️🌱♥️🌱

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️ 🌱وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه!😊❤

♥️ 🌱وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه!😊❤

♥️
🌱وفاداری دیگه یه کلمه نیست یه آثار باستانیه!😊


🌱♥️🌱♥️🌱♥️🌱

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️ نیست در سودای زلفش

♥️ نیست در سودای زلفش

♥️


نیست در سودای زلفش
کار من جز بی قراری...🙃♥️
🌱♥️🌱♥️🌱♥️🌱

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

♥️ 🌱 و طُ پنهانی ترین دلتنگی منی.♡♥️

♥️ 🌱 و طُ پنهانی ترین دلتنگی منی.♡♥️

♥️

🌱 و طُ پنهانی ترین دلتنگی منی...♡♥️🌱♥️🌱♥️🌱♥️🌱

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

گاهی اون همون نیس فقط شبیه اونه

گاهی
اون همون نیس
فقط
شبیه اونه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MEHREG@N
آروم و عادیآروم و عادی
MEHREG@N

❤ 🌱من از تمام دنیا یک "تو"دارم که

❤ 🌱من از تمام دنیا یک "تو"دارم که🌱من از تمام دنیا یک "تو"دارم که می ارزد به تمام نداشته هایم:)♥️🌱♥️🌱♥️🌱♥️🌱

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید