لحظه  بروز رسانی 
شاهین
شاهین

قابل توجه بعضی ها : کمبود دارها. دنیا آنقدر

قابل توجه بعضی ها : کمبود دارها. دنیا آنقدر

قابل توجه بعضی ها :
کمبود دارها....
دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد
که تا آخر عمر هم بدوی
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می توانی حسرت شان را بخوری!
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش
بایست و زندگی کن

اینقدر دنبال جلب توجه نباش{-27-}

مشاهده همه ی 1 نظر
شهریار
شهریار

سبـز که باشی دیگر فرقی نمیکنـد کجای فصــل‌ها

سبـز که باشی دیگر فرقی نمیکنـد کجای فصــل‌ها

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل‌ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه‌ات
زانـــو مـــیزند…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALI
ALI

عشق آدم را به جاهای ناشناخته می برد مثلا

عشق آدم را به جاهای ناشناخته می برد مثلا

عشق
آدم را به جاهای ناشناخته می برد
مثلا به ایستگاه های متروک
به خلوت زنگ زده ی واگن ها
به شهری که
فقط آن را در خواب دیده …
وقتی عاشق شدی
ادامه ی این شعر را
تو خواهی نوشت!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها
r

r

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها
r

r

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها
r

r

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها
r

r

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رها
رها
r

r

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
iraj
آروم و عادیآروم و عادی
iraj

رفته ای از خانه اما دوستت دارم هنوز - نیستی دیگر

رفته ای از خانه اما دوستت دارم هنوز - نیستی دیگر مرا یاور ، تو را یارم هنوز ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kamran
ناراحتناراحت
Kamran

او رفت در کمال ناباوری رفت چشمهای بهت زده

او رفت در کمال ناباوری رفت چشمهای بهت زده

او رفت
در کمال ناباوری رفت
چشمهای بهت زده ام را دید
ولی رفت
اشک حلقه زده را دید
رفت
رفت و تکه ای از قلبم را با خود برد
رفت
به همین سادگی

مرا ندید و رفت

او زجر و نابودیم را دید

ولی رفت ...


کامران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید