لحظه  بروز رسانی 
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

تن محنت کشی دیرم خدایا دل با غم

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

باباطاهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

تن محنت کشی دیرم خدایا دل با غم

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

باباطاهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

تن محنت کشی دیرم خدایا دل با غم

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

باباطاهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

تن محنت کشی دیرم خدایا دل با غم

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

باباطاهر

مشاهده همه ی 1 نظر
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

خیام

مشاهده همه ی 1 نظر
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

اکنون که گل سعادتت پربار است دست تو

اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

خیام

مشاهده همه ی 2 نظر
shahla - عاشقانه آرام
shahla - عاشقانه آرام

دلم باران می‌خواهد و چتری خراب

دلم باران می‌خواهد

و چتری خراب

و خیابانی که

هیچ گاه به خانه ی تو نرسد!

مشاهده همه ی 2 نظر