لحظه  بروز رسانی 
ma
مهربونمهربون
ma

وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست همه ی

وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست همه ی

وقتی


با مشتهایش

قلبم را میشکست


همه ی فکرم این بود :


مبادا تکه های شکسته ی قلبم


دستان نازنینش را ببرند !


مشاهده همه ی 7 نظر
ma
مهربونمهربون
ma

کافیست.                                   صدای قلب نیست                                 

کافیست.                                   صدای قلب نیست                                 

                                  صدای قلب نیست

                                             صدای پای توست

                                                   که شبها در سینه ام می دوی

                                                                       کافیست کمی خسته شوی

                                                                                             کافیست بایستی...


مشاهده همه ی 1 نظر
ma
مهربونمهربون
ma

وقتی از هم فاصله میگیرم انوقت قدر هما میدونیم

وقتی از هم فاصله میگیرم انوقت قدر هما میدونیم

وقتی از هم فاصله میگیرم انوقت قدر هما میدونیم

مشاهده همه ی 5 نظر
ma
مهربونمهربون
ma

توام مثل منی توام کم درد نداری درد اصلیت اینه که

توام مثل منی توام کم درد نداری درد اصلیت اینه که

توام مثل منی توام کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو "همدرد"نداری من کسی نیستم با این زخما دردم بگیره ولی این اشکها رو کی میخواد گردن بگیره؟؟؟؟؟ از چی بگـــــــــــــــم؟؟؟؟خدا از این بنده های خسته؟؟؟؟ از این همه درد تموم دنده هام شکسته...


مشاهده همه ی 9 نظر
ma
مهربونمهربون
ma

زندگی. زندگی باید کرد.   گاه با

زندگی. زندگی باید کرد.   گاه با

زندگی باید کرد...

 

گاه با یک گل سرخ،


گاه با یک دل تنگ.


گاه باید رویید، در پس این باران،

 

گاه باید خندید،بر غمی بی پایان…


زندگی را با همین غم ها خوش است!


با همین بیش و همین کم ها خوش است.


زندگی را خوب باید آزمود،


اهل صبر و غصه و اندوه بود…!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ma
مهربونمهربون
ma

دوستان.   دوستای قدیمی طلا هستن!!! دوستای

دوستان.   دوستای قدیمی طلا هستن!!! دوستای

 

دوستای قدیمی طلا هستن!!!


دوستای جدید الماس!


اگه یه الماس به دست آوردی،طلا رو فراموش نکن.


چون برا نگه داشتن الماس،همیشه به پایه طلا نیاز داری...

null

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ma
مهربونمهربون
ma

عالیه هورا{-79-}

مشاهده همه ی 13 نظر
ma
مهربونمهربون
ma

عشقت بايد تو بغلت باشه محکم تو سينه خودت فشارش بدي

عشقت بايد تو بغلت باشه

محکم تو سينه خودت فشارش بدي

تا نفسش بند بياد

جيغ بکشه

دور خودت بچرخي و بچرخونيش

اين قدر بچرخي ... اين قدر بچرخوني ... بچرخي ...
 
بچرخوني ... بچرخي ... بچرخوني ...

تا سر هر دوتانو گيج بره پهن شيد رو زمين

بعد چشماتونو ببنديد

دنيا دور سرتون بچرخه ... بچرخه ... بچرخه ...

بعد خوشحال باشي که چقدر زورت زياده که

تونستي دنيا به اين بزرگي رو بچرخونين

دو نفري

مشاهده همه ی 3 نظر