لحظه  بروز رسانی 
amir
amir

 به دختره گفتم اصل بده گفت ساناز 85(سايز ممه) شما؟؟

 به دختره گفتم اصل بده گفت ساناز 85(سايز ممه) شما؟؟
.
.
.
.
گفتم جعفر ١٢(سايز كيرم)
گفت به ما نميخوري برو دنبال ٦٠ ٦٥ بگرد..خوب كه فك كردم ديدم راس ....هيچ ديگه لارجر باكس سفارش دادم منتظرم بياد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

 ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﻻ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﻤﻪ ﺩﺍﺭﯼ

 ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ ﺷﺪﻥ
ﺣﺎﻻ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﻤﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﯾﮓ ٢ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﺎﺵ
ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﮕﻪ ...
ﺑﯿﺎ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﻭﺩﻭﻝ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻡ ﺩﺳﺘﺖ
ﺻﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ، ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻡ
ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺪ ﭼﯿﺰﯾﻪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

فك كن جواد خیابانی گزارشگر فیلم سوپر بشه: .  .  

فك كن جواد خیابانی گزارشگر فیلم سوپر بشه:
.
 .
 .
 .
 .
-یقینا الان داره براش میخوره!
-عجب ساک تاریخی ای داره براش میزنه! یعنی تا آخر عمر در اذهان تماشاچیا ماندگار خواهد بود این ساک!
-این ک یری که میره تو مطمئنا ک یره پسرست!
-الآن 15دقیقه از فرداست که داره میکنتش.. یعنی الان داره تو فردا میکنتش یعنی این دومین روزه که داره میکنتش!
-دختره انصافا عجب كسیه، عجب کسیه، عجب کسیه!!
-مطابق معمول دختره از سمت چپ تخت داره كون میده!
-امشب پسره قراره از راست به چپ بزنه!
-از لای کون دختره واضحه که خسته است!
-ما انقدر میشینیم تا آبشو بپاشه تو صورتش.. ما نشستیم و منتظریم ببینیم که چه اتفاقی قراره بیوفته!


یعنی عاشقتم که الان داری با لحن جواد خیابانی این متن و میخونی..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

دختره پست گذاشته : دقت کردید که همه چیزهای خوب خانم

دختره پست گذاشته : دقت کردید که همه چیزهای خوب خانم هستند: خورشید خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم! اما همه چیزهای بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!
 بعد پسره زیرش کامنت گذاشته : آره جنده خانم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

موسیقی شب جمعه لرها:مملی ممانه امشو!ممه كشانه امشو!هـپلی هـپانه امشو!تكان تكانه

موسیقی شب جمعه لرها:مملی ممانه امشو!ممه كشانه امشو!هـپلی هـپانه امشو!تكان تكانه امشو!لنگ،سرشانه امشو!لب ولاخورانه امشو!چيزبچيزتـپانه امشو!شـپلي شـپانه امشو!نوبربهاره امشو!حاج آقاسواره امشو!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
amir

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﮐﺜﺮﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻤﻪ ﺳﻤﺘﻪ ﭼﭙﯿﺸﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻩ ؟؟!!! . ﭼﻮﻥ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﮐﺜﺮﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻤﻪ ﺳﻤﺘﻪ ﭼﭙﯿﺸﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻩ ؟؟!!!
.
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﻩ ؟؟؟ !!!!


ﻧﺨﯿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺍﮐﺜﺮﻩ ﭘﺴﺮﺍ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻦ...
داری ممتو نگاه میکنی؟؟!!خاک تو سرت..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید