لحظه  بروز رسانی 
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )

گاهی باید رد شد ! باید گذشت ! گاهی

گاهی باید رد شد !
باید گذشت !
گاهی باید در اوج نیاز ، نخواست !
گاهی باید کویر شد ، با همه ی تشنگی منت هیچ ابری را نکشید !
گاهی برای بودن باید محو شد ، باید نیست شد !
گاهی برای بودن باید نبود !
گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی بشی که خیلی وقته رهگذری ازش عبور
نکرده !
گاهی باید زمان بگذرد که
خیلی چیزها ثابت شود

مشاهده همه ی 2 نظر