لحظه  بروز رسانی 
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده ایم شکر

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده ایم
شکر وصد شکر ز بیراهه به راه آمده ایم
نه پی سیم و زر و ملک و سپاه آمده ایم
نه پی تخت و نه دنبال کلاه آمده ایم
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

بر ما گذشت نيک و بد اما تو روزگار فکری

بر ما گذشت نيک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خويش کن اين روزگار نيست!
عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

چون زیر خاک تیره شدم یاد من بکن هرجا که

چون زیر خاک تیره شدم یاد من بکن
هرجا که حلقه دیدی، دستی به گردنی
دانی که آگه است ز حال دل عماد
آن برزگر که آتشش افتد به خرمنی
عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

چندی است تند، می گذریم از کنار هم ظاهر خموش

چندی است تند، می گذریم از کنار هم
ظاهر خموش و سرد و نهان بیقرار هم
رخسار خود به سیلی می سرخ کرده ایم
چون لاله ایم هر دو بدل داغدار هم
او را غرور حسن و مرا طبع سربلند
دیری است وا گذاشته در انتظار هم...
چشم من و تو راز نهان فاش می کند
تا کی نهان کنیم غم آشکار هم
ای کاش آن کسان که بهشت آرزو کنند
عاشق شوند و با مه خود گفتگو کنند...
عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

گیرم گناه از من و گیرم خطا ز تو کوته

گیرم گناه از من و گیرم خطا ز تو
کوته به بوسه عاقبت این ماجرا کنیم...
دنیا وفا ندارد و ایام اعتبار
عاشق نئیم و رند بخود گر جفا کنیم
فصل بهار میگذرد ای بهار من
باز آ که سوخت طاقت صبر و قرار من
عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید