لحظه  بروز رسانی 
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود از اين

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود
از اين ننگ و گنه پيمانه اي ده
بهشت و حور و آب كوثر از تو
مرا در قعر دوزخ خانه اي ده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

كتابي، خلوتي، شعري، سكوتي مرا مستي و سكر زندگانيست

كتابي، خلوتي، شعري، سكوتي
مرا مستي و سكر زندگانيست
چه غم گر در بهشتي ره ندارم
كه در قلبم بهشتي جاوداني است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

شبانگاهان كه مه مي رقصد آرام ميان آسمان گنگ و

شبانگاهان كه مه مي رقصد آرام
ميان آسمان گنگ و خاموش
تو در خوابي و من مست هوس ها
تن مهتاب را گيرم در آغوش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

نسيم از من هزاران بوسه بگرفت هزاران بوسه بخشيدم به

نسيم از من هزاران بوسه بگرفت
هزاران بوسه بخشيدم به خورشيد
در آن زندان كه زندانبان تو بودي
شبي بنيادم از يك بوسه لرزيد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

بدور افكن حديث نام، اي مرد كه ننگم لذتي مستانه

بدور افكن حديث نام، اي مرد
كه ننگم لذتي مستانه داده
مرا مي بخشد آن پروردگاري
كه شاعر را، دلي ديوانه داده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)
شادشاد
دریا (مدیر گروه لاله های سرخ)

این دوستانی که دم از جنگ میزنند از تیرهای نخورده

این دوستانی که دم از جنگ میزنند
از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنند
هم سفره های خلوت آن روزها ببین
این روزها چه ساده به هم انگ میزنند
هر فصل از وحشت رسوا شدن هنوز
مارا به رنگ جماعتشان رنگ میزنند
یوسف به بدنامی خود اعتراف کن
کز هر طرف به پیرهنت چنگ میزنند
بازی عوض شده وهمان هم قطارها
از داخل قطار به ما سنگ میزنند
بیهوده دل مبند بر این تخت روی آب
روزی تمام اسکله ها زنگ میزنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید