لحظه  بروز رسانی 
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
بمو دایم به جنگی ای دل ای دل
اگر دستم فتی خونت بریجم
بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 24 نظر
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

چرا آزرده حالی ای دل ای دل همه

چرا آزرده حالی ای دل ای دل
همه فکر و خیالی ای دل ای دل
بساجم خنجری دل را برآرم
بوینم تا چه حالی ای دل ای دل

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

مرا نه سر نه سامان آفریدند پریشانم پریشان آفریدند

مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلش

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
دلش از درد دنیا ریشتر بی
اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر بی

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله و

به قبرستان گذر کردم صباحی
شنیدم ناله و افغان و آهی
شنیدم کله‌ای با خاک می‌گفت
که این دنیا نمی‌ارزد بکاهی

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر

به قبرستان گذر کردم کم وبیش
بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بیکفن در خاک رفته
نه دولتمند برده یک کفن بیش

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

اگر شیری اگر میری اگر مور گذر باید

اگر شیری اگر میری اگر مور
گذر باید کنی آخر لب گور
دلا رحمی بجان خویشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سور

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگاه خدا نالم

درخت غم بجانم کرده ریشه
بدرگاه خدا نالم همیشه
رفیقان قدر یکدیگر بدانید
اجل سنگست و آدم مثل شیشه

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

زدست دیده و دل هر دو فریاد که

زدست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

مکن کاری که پا بر سنگت آیو جهان با

مکن کاری که پا بر سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خونند
تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است