لحظه  بروز رسانی 
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥
آروم و عادیآروم و عادی
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥

710a72672bbc038905d52be655c2c13aacd65f34

مشاهده همه ی 10 نظر
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥
آروم و عادیآروم و عادی
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥

رفته بودم تهران اصلا یه وضعی دارن دختراش حالا ساری

رفته بودم تهران اصلا یه وضعی دارن دختراش حالا ساری ....


50035924497032622311.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥
آروم و عادیآروم و عادی
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥

08891570880575333845.jpg

مشاهده همه ی 60 نظر
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥
آروم و عادیآروم و عادی
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥

به سلامتی خودم نه به خاطر بودن خودم  به خاطر

به سلامتی خودم نه به خاطر بودن خودم

 به خاطر رفقای با مرام خودم.

10185438551531920708.jpg

مشاهده همه ی 96 نظر
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥
آروم و عادیآروم و عادی
Ặȴi Ṧhárifi ====:>>λιί Șħλરίʃί ♥(^_^)♥

Instagram89811603613548035671.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر