افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
فاطمه
شادشاد
فاطمه

من یه دختر ـم...
من یه دختر ـم...

بدان،حوای کسی نمیشوم که به هوای دیگری برود!

تنهایی ام را با کسی تقسیم نمیکنم که روزی تنهایم بگذارد!

روح خداست که در من دمیده و نامش احساس است،ارزان نمیفروشمش!

دستانم بالین کودک فردایم خواهدشد،بی حرمتش نمیکنم،به کسی

نمیسپارمش....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه
شادشاد
فاطمه

ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭن
ﺯﻧﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭن

ﺍﻭﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﻣﯿﭽﺴﺒﻦ ﺑﻬﺶ- ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺶ-

ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻣﯿﺎﺭﻥ ....

ﺯﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ- ﭼﯿﺰﯼ ﺟﻠﻮ

ﺩﺍﺭﺷﻮﻥ ﻧﯿﺲ-

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ....

ﺑﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯿﺶ-

ﻣﺜﻠﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺎ

ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ...

ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﺵ-

ﻣﺜﻠﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ

ﻫﻮﻭﺵ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ...

ﺍﻭﻧﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯿﻮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ -

ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻮﺑﻦ ﺑﻪ

ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺪﺍ-

ﺍﻭﻧﺎ ﻋﺸﻘﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ-

ﺳﺨﺘﯿﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ ...

ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻭ ﺗﺎﭼﺎﺭﺗﺎ ﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ

ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ...

ﺍﻭﻧﺎ ﻓﺮﺷــــــــــــــــــــﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ....

ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﺪﯾﻦ!

ﺯﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ،ﻭﺍﺳﺶ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ...

ﺯﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻥ

مشاهده همه ی 2 نظر
فاطمه
شادشاد
فاطمه


دختــر بودن تاوان دارد...
بزرگ می شوی....عاشق می شوی...
دل می بندی...
تنت رابرایش عریــــان می کنی...
نه از روی هوس ...
بلکه از روی عشق...
وقتی دلش را زدی میرود...
و تـــو می مانی و خودتــــ ...
آن زمان تو یک هــــــــــرزه ای.....
و او...
فقط کمی دختــــــر بازی کرده .....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه
شادشاد
فاطمه

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم...!

اعـتـرافــ مـی کـنـــم:

زمـــــــانی دل یـکــــــے راســوزانـــده ام !!!

حــالا ..

یـــــکـــــــے...

یـــــکـــــــے...

یـــــکـــــــے...

دلــــم را مـی ســوزانـــنـــــد…{-w20-}{-w20-}{-w20-}{-w20-}{-w20-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه
شادشاد
فاطمه
179100_13861338593.x22417.jpg


مشاهده همه ی 38 نظر
ツԼƠƔЄღⓩღƠƝԼƳツ
ツԼƠƔЄღⓩღƠƝԼƳツ

جـایـی کــه مـن ایـسـتــاده ام ، درسـت هـمـیـن جــا
جـایـی سـت بـالـاتــر از انــدوه ؛
جـایـی کـه یـک بـه یـک بـرآورده مـی شـونـد...
آرزوهــایــم نــه ،
هــر آنـچـه کـه هـراسـش را داشـتــم .
+میگــن از هرچـی بترسـی بـرات اتفـآق میفـته...
+همیــنه...


daftareshghe_pic_17.jpg

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 6 نظر
ツԼƠƔЄღⓩღƠƝԼƳツ
ツԼƠƔЄღⓩღƠƝԼƳツ

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

هــــیس

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!”

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم


%D9%86%D8%BA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-8.

مشاهده همه ی 3 نظر
بی نام
بی نام

.

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ

مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ

بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ

راحـــتـــ بـــشـــم

بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:

دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!
jomalate asheghane 14 جملات دلگیر و عاشقانه با تصویر آذر 92

نظرات برای این پست غیر فعال است