shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : برکناری سردار

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

برکناری سردار رستم قاسمی به دلیل فساد مالی ! / شایعه 0482

pptz_shayeaat.ir.jpg

ادعاهای متن صحت ندارد و هیچ سندی برای آنها ارائه نشده است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/555


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : بوسیدن دست

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

بوسیدن دست سگ توسط امام جمعه ترکیه ! / شایعه 0481

n52n_shayeaat.ir.jpg

تصویر واقعیت ندارد و حاصل ویرایش و تلفیق دو تصویر مجزا از عمار حکیم و کشیشی لهستانی در دو مکان و زمان مختلف است !

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/554


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : تفرقه افکنی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

تفرقه افکنی بین مسلمانان با ساخت کعبه در کنیا! / شایعه 0480

mvpz_shayeaat.ir.jpg

این تصاویر متعلق به کنیا نیست و مربوط به جلسات آموزشی مناسک حج در کشورهای دیگر است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/553


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : ترجمه اسپانیایی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

ترجمه اسپانیایی قرآن؛ غیر المغضوب علیهم ایرانیها هستند! / شایعه 0479

760f_shayeaat.ir-recovered.jpg

ترجمه ارائه شده از نظر محتوا و فنی ایراد ندارد، بلکه تنها ایرادی ویرایشی وجود دارد.

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/552


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : کشف تیغ

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

کشف تیغ در پوشک بچه! / شایعه 0478

v9x_shayeaat.ir.jpg

تیغی در پوشک بچه وجود نداشته و این یک ویدیوی ساختگی می باشد.

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/551


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : درگذشت استاد

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

درگذشت استاد فرشچیان ! / شایعه 0477

9x7_shayeaat.ir.jpg

استاد فرشچیان در قید حیات هستند و شایعات منتشر شده در خصوص مرگ ایشان تکذیب شد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/550


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : هدیه گوشی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

هدیه گوشی با عضویت در ربات تلگرام شرکت تازه تاسیس Future ! / شایعه 0476

5a4k_shayeaat.ir.jpg

چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و دریافت محصولات هیچ شرکتی به صرف عضویت در صفحات مجازی آنها واقعیت ندارد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/549


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : دستگیری رئیس

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

دستگیری رئیس کارخانه تولید سوسیس با گوشت سگ در مشهد! / شایعه 0475

4hkr_shayeaat.ir.jpg

چنین مطلبی در هیچ منبعی گزارش نشده و با اهداف مشخصی برمبنای یک خبر متفاوت طراحی شده است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/548


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : تعطیلی مدارس

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

تعطیلی مدارس در ۱۴ فروردین! / شایعه 0474

sass_shayeaat.ir.jpg

تعطیلی مدارس در ۱۴ فروردین صحت ندارد و توسط وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/547


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : سه حرف

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

سه حرف آخر کوروش! / شایعه 0473

845w_shayeaat.ir-.jpg

این جملات از کوروش نیست و در قول های مشهور به اسکندر مقدونی نسبت داده شده است.

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/546


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است