shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : مراجعه ماموران

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

مراجعه ماموران اداره برق به درب منازل برای تست سیم کشی داخلی رایگان! / شایعه 0462

s1i_shayeaat.ir-recovered.jpg

این پیام صحت ندارد و با هدف ایجاد تشویش در جامعه منتشر می شود

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/535


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : هزینه کارت

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

هزینه کارت ملی هر ایرانی ۳۳۰۰۰ تومان! / شایعه 0461

4o0d_shayeaat.ir-recovered.jpg

هزینه صدور کارت ملی هوشمند حدود ۱۷ هزارتومان است و دریافت تمام اسناد هویتی مشمول هزینه هایی است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/534


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : فیلم مراسم

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

فیلم مراسم باز شدن سفارت ایران در آمریکا! / شایعه 0460

g981_shayeaat.ir-recovered.jpg

برنامه ای برای افتتاح سفارت ایران در آمریکا وجود ندارد و کلیپ منتشر شده مربوط به کارنوال مراسم روز ملی استرالیاست !

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/533


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : امشب ساعت

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

امشب ساعت 11/15، ساعت جهانی دعا! / شایعه 0459

nquv_shayeaat.ir.jpg

در هیچ منبع معتبری از ساعت جهانی دعا ذکری نشده و برخی عبارات متن نشانه تعلق آن به عرفانهای کاذب است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/532


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : نماز خواندن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

نماز خواندن سربازان آلمان نازی در جنگ جهانی اول! / شایعه 0458

pnl_shayeaat.ir.jpg

این تصویر متعلق به جنگ دوم جهانی است نه اول و سربازان نمازگزار بوسنیایی هستند نه آلمانی !

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/531


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : اعدام دو

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

اعدام دو دختر بچه یزدی توسط پدر شیشه ای! / شایعه 0457

h8ha_shayeaat.ir.jpg

این تصویر به شهر یزد یا ایران تعلق ندارد و مربوط به جنایتی در پاکستان است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/530


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : بالاخره حضرت

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

بالاخره حضرت آقا اجازه دادند که خانه اش رسانه ای شود ! / شایعه 0456

x3ao_shayeaat.ir.jpg

تصاویر منتشر شده مربوط به بیت رهبری نیست، بلکه متعلق به منزل پدری ایشان است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/529


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : ثواب دنبال

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

ثواب دنبال زنی افتادن و درخواست صیغه کردن! / شایعه 0455

55yh_shayeaat.ir.jpg

این متن جعلی و حاصل تحریف است و با مبانی عقل و شرع در تضاد است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/528


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : بروسلی و

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

بروسلی و استفاده از نانچیکو به جای راکت پینگ پنگ! / شایعه 0454

u8zz_shayeaat.ir.jpg

این فیلم واقعی نیست و فرد اجرا کننده حرکات، بروس لی نیست!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/527


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : سوختگی و

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

سوختگی و مرگ یک نوزاد در بیمارستان صومعه سرا ! / شایعه 0453

63ri_shayeaat.ir.jpg

مرگ این نوزاد صحت ندارد و تشخیص اولیه مشکل او، بیماری پوستی می باشد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/526


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است