shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : اطلاع رسانی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

اطلاع رسانی ثبت نام سهام عدالت! / شایعه 0423

8d65_shayeaat.ir.jpg

این پیام و سایت معرفی شده جعلی است و باید از هر نوع ورود  اطلاعات، واریز وجه و... در این سایتهای غیر رسمی خودداری نمود

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/493


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : فاطمه زهرا(س)

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

فاطمه زهرا(س) الگوی اجباری زنان ایران ! / شایعه 0422

myx2_shayeaat.ir.jpg

حضرت زهرا(س) نه امروز، بلکه از زمان خود و بنا بر فضائل بسیار و فرمایش صریح پیامبر(ص) اسوه همه زنان تاریخ هستند

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/492


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : توصیه های

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

توصیه های یک پرفسور چینی در هنگام سکته مغزی ! / شایعه 0421

3ldr_shayeaat.ir.jpg

ادعاهای شایعه مستند نیست و با مبانی علم پزشکی نیز تعارض دارد!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/491


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : مسلمان شدن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

مسلمان شدن سونیتا ویلیامز، فضانورد هندی تبار! / شایعه 0420

p147_shayeaat.ir2.jpg

سونیتا ویلیامز پیرو ادیان الهی نیست؛ شبهای زمین نقاط نورانی بسیاری دارد و صوت در مافوق جو شنیده نمی شود!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/490


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : مناظره کافر

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

مناظره کافر و مسلمان؛ اسلام واقعی یعنی داعش ! / شایعه 0419

63wz_shayeaat.ir.jpg

متن، ترجمه های غلط یا ناقصی از آیات قرآن را درج کرده و توجهی به مخاطب یا شان نزول آیات نیز نکرده است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/489


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : اجبار دولت

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

اجبار دولت عراق به مردان، برای ازدواج دوم! / شایعه 0418

iru1_shayeaat.ir.jpg

این مطلب صحت ندارد و از نظر عقل، شرع و قوانین مردود است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/488


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : چاپ تصویر

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

چاپ تصویر دکتر مصدق بر روی اسکناس عراقی! / شایعه 0417

nv2_shayeaat.ir-recovered.jpg

این تصویر جعلی و حاصل مونتاژ ناشیانه عکس دکتر مصدق بر اسکناس ۲۵ دیناری دوران صدام است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/487


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : افتتاح صحن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

افتتاح صحن حضرت زهرا(س) در نجف! / شایعه 0416

3akd_shayeaat.ir.jpg

این صحن هنوز کاملا افتتاح نشده و قسمتهایی از بخش زیارتی آن نیز سه ماه دیگر افتتاح می شود

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/486


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : سریال پر

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

سریال پر از دروغ و لجن پراکنی معمای شاه! / شایعه 0415

bpic_shayeaat.ir.jpg

این سریال پشتوانه پژوهشی خوبی دارد و ادعاهای غیرمستند و مغالطه های متن شایعه موجب جعل واقعیتهای تاریخ نمی شود

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/485


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : فلسطین هم

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

فلسطین هم به قطعنامه عربستان رای مثبت داد ! / شایعه 0414

f6x0_ready_1.jpg

بیانیه وزرای اتحادیه عرب خاصیت اجرایی ندارد و دولت فعلی فلسطین به دلیل همکاری با رژیم صهیونیستی نماینده مردم و مقاومت فلسطین نیست

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/484


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است