shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : انتشار عکس

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

انتشار عکس تخریب برج میلاد در جنگ، توسط عربستان ! / شایعه 0413

00mz_shayeaat.ir.jpg

تصویر یک فوتو مونتاژ از هنرمندی ایرانیست که در سال 92 منتشر شد و کلیپ نیز محصول یک گروه انیمیشن مردمی است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/483


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : فیلم عملیات

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

فیلم عملیات چریکهای ایران و روسیه در الرمادی علیه داعش! / شایعه 0412

bvop_shayeaat.ir.jpg

این کلیپ واقعی نیست بلکه صحنه هایی از یک فیلم سینمایی محصول مشترک امریکا و روسیه به نام Hardcore است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/482


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : فروش کفن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

فروش کفن ضد عذاب قبر! / شایعه 0411

mzj_shayeaat.ir.jpg

کفن ضد عذاب قبر واقعیت ندارد و این مطلب در یک سایت در کشور ترکیه منتشر شده است

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/481


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : سفینه فضایی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

سفینه فضایی در چالوس و نور در ایران! / شایعه 0410

b1x9_shayeaat.ir.jpg

مشاهده سفینه های فضایی در چالوس و نور صحت ندارد و این تصاویر با استفاده از طرحی از یک هنرمند فنلاندی تهیه شده است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/480


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : جنگی که

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

جنگی که فقط 3 ساعت طول کشید ! / شایعه 0409

edrk_shayeaat.ir.jpg

این نبردها 3 ساعته تمام نشد و مدتها ادامه یافت! بجز اصل نبرد، سایر موارد متن صحت ندارند!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/479


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : اظهارات شاه

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

اظهارات شاه عربستان برای منع جهانی ورود ایرانیان ! / شایعه 0408

h5tx_shayeaat.ir.jpg

ملک سلمان چنین سخنانی نگفته و شبهه مخلوطی از مطالب کذب و مغالطه است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/478


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : دستگیری ساندویچی

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

دستگیری ساندویچی آلوده به ایدز داعش در کرمانشاه! / شایعه 0407

ht65_shayeaat.ir2.jpg

تصاویر به موارد غیر مرتبطی تعلق دارد و ویروس ایدز از راه خوردن و آشامیدن منتقل نمی شود

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/477


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : سخنان محسن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

سخنان محسن رضایی در خصوص حمله نزدیک عربستان به ایران! / شایعه 0406

ol35_shayeaat.ir.jpg

این سخنان صحت ندارد و از سوی دفتر سرلشگر محسن رضایی تکذیب شد!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/476


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : بلعیده شدن

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

بلعیده شدن انسان توسط مار در کردستان! / شایعه 0405

ovry_shayeaat.ir.jpg

هیچ گزارشی از بلعیده شدن انسان توسط مار در ایران وجود ندارد و مارهای عظیم الجثه زیستگاهی در ایران ندارند

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/475


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است
shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : یک سال

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

یک سال گذشت!

pbd_shayeaat.ir.jpg

سایت شایعات یک ساله شد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/474


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است