وقتی اصرار دارید رابطه تونو از همه پنهون کنید :
به این فکر میکنم که
می خواین گزینه های بعدی رو از دست ندید

    
           
بروز رسانی 
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 317936330 از آسوده

.

مشاهده همه ی 3 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr
تو وطن منی! سرزمین دست هایم قبلگاه

تو
وطن منی!
سرزمین دست هایم
قبلگاه نگاهم
قطب نمای قلبم
و
خیابان بلندی که
تو را مدام قدم میزنم...

مشاهده همه ی 3 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 317936285 از آسوده

.

مشاهده همه ی 2 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr
لبخند میزنی شقایق ها شکوفه می دهند ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ

لبخند میزنی
شقایق ها شکوفه می دهند
ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ شانه میزنی
لرزه بر گندمزار ﻣﯽ افتد
به سمتم میایی
عطر بهارنارنج می پیچد
شاعر مجنون ﻣﻨﻢ
ﮐﻪ عاشقانه هایم ﺭﺍ
با بوستان خوشرنگ ﺗﻮ
سروده ﺍﻡ

مشاهده همه ی 2 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 317850871 از آسوده

.

مشاهده همه ی 3 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr
آسوده ام اگر تو نبودی عشق نبود

آسوده ام{-107-}

اگر تو نبودی عشق نبود
همین طور
اصراری برای زندگی
اگر تو نبودی
زمین یک زیر سیگاری گلی بود
جایی
برای خاموش کردن بی حوصلگی ها
اگر تو نبودی
من کاملاً بیکار بودم
هیچ کاری در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

مشاهده همه ی 3 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 317850858 از آسوده

.

مشاهده همه ی 2 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr
منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

مشاهده همه ی 2 نظر
آسوده
آروم و عادیآروم و عادی
آسوده
پست شماره 317799618 از آسوده

.

مشاهده همه ی 3 نظر
manuchehr
آروم و عادیآروم و عادی
manuchehr
آسوده ام هر روز صبح


آسوده ام {-w67-}

هر روز صبح
حادثه ی چشمان تـــوست

و لبخندی که
با نور اتفاق می افتد

و در من شعری می شود
به وسعت دوستت دارم های ناگهانی

مشاهده همه ی 3 نظر