سلام بروبچه های شیطونکا
لُفَن با لبخنــــــــــــــد و پیتزا وارد شوید
خوش اومدین
عضو و طرفدار بشین تولو خودا ...
نشین واگذارتون میکنم
ب روحی حَج عباسی خدا بیامرز
اومدی بومون خو ..
دَر نرو نمیخوریمت!
ما که اسیـــــــــــــــنا نیسیم!..☼
بروز رسانی 
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆
شادشاد
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆

کاش میﺷﺪ ﯾﮏ صبح ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ

کاش میﺷﺪ ﯾﮏ صبح ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ

کاش میﺷﺪ
ﯾﮏ صبح
ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘـُر ﺁﻣﺪﻩ ﺍم
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ها.

ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻭ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻭﻡ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆
شادشاد
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆

زن احساسش را با موهایش نشان می دهد عاشق

زن احساسش را با موهایش نشان می دهد عاشق

زن
احساسش را با موهایش نشان می دهد
عاشق که باشد موهایش را رها می کند
"غمگین که باشد با کش دارش می زند"
با حوصله که باشد می بافد و می آراید
عصبانی که باشد جمعش می کند
و دلش که بشکند
اولین چیزی که اضافی ست
موهایش هستند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆
شادشاد
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ مى ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﺯ ﻫﺮ کسی ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩء ﺧﻮﺩﺵ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ مى ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﺯ ﻫﺮ کسی ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩء ﺧﻮﺩﺵ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ مى ﮔﻮﯾﺪ:
ﺍﺯ ﻫﺮ کسی ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩء ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮقع ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮقع ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌!
ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ!
ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎهى ﮔﺎﺯ مى ﮔﯿﺮﺩ، ﮔﺎهى ﺩُمى ﺗﮑﺎﻥ مى دهد...!
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ...!
ﺣﺎﻻ تو هِی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ مچ ﺑﮑﻦ ﺗﻮیِ ﮐﻮﺯﻩء ﻋﺴﻞ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦ ﺁﺩﻡِ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ...!
ﺭﺍﺳﺖ مى ﮔﻮﯾﺪ
ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻢ ﮐنى،
ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ مى ﺷﻮﻧﺪ
ﺭﺍحت تر ﻫﻢ ﺯﻧﺪگى مى كنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆
شادشاد
☆¯`°•.setareh.•°´¯☆

یه جایی هست. بعد از کلی دویدن وایمیستی

یه جایی هست. بعد از کلی دویدن وایمیستی

یه جایی هست...

بعد از کلی دویدن وایمیستی

سرتو آروم مــــیندازی پایین و میگی...

بیخــــــــــــــــــــــــــــیال، دیگه زورم نمیرسه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اِلا
خجالتیخجالتی
اِلا

هواپیما در حال سقوط بوده، اصفهانیه سریع زنگ میزنه به پسرش

هواپیما در حال سقوط بوده، اصفهانیه سریع زنگ میزنه به پسرش میگه:

احمِد جَلدى بِپِر آژانس مسافرتی، بلیطى برگشتا باطلش کون،
ما داریم سقوط میکونییییییییم!!😂😂

نظرات برای این پست غیر فعال است
mohsen
خنگخنگ
mohsen

@setareh-jan عجیب نبود که نمی دانست کیست؟ و بی

..

@setareh-jan
عجیب نبود که نمی دانست کیست؟ و بی انصافی نیست که انسان در قیافه خود دستی ندارد؟ این قیافه را به او قالب کرده بودند. آدم می تواند دوستانش را خود انتخاب کند، اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی بشر بودنش هم دست خودش نیست.
کتاب دنیای سوفی

مشاهده همه ی 2 نظر
✿ Ali ✿ لــــیدر طوفـــــــــــــــان زرد ✿
خوشتیپخوشتیپ
✿ Ali ✿ لــــیدر طوفـــــــــــــــان زرد ✿

یادش بخیر این گروهم با میتینگ هاش دورانی داشت

یادش بخیر این گروهم با میتینگ هاش دورانی داشت {-7-}

مشاهده همه ی 4 نظر