لحظه  بروز رسانی 
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

و اینم از دهمین خطاب مهتاب عزیزم دوستت

و اینم از دهمین خطاب مهتاب عزیزم دوستت

و اینم از دهمین خطاب

مهتاب عزیزم دوستت دارم گلم

بمونی واسمون
{-109-}

مشاهده همه ی 2 نظر
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─
پست شماره 322322303 از ︻ شیطـونک ╤─

{-21-}

یار قدیمی
مشاهده همه ی 3 نظر
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

خووووووووووووووب سلامممممممممممم بازم یه تولد

خووووووووووووووب سلامممممممممممم بازم یه تولد

خووووووووووووووب

سلامممممممممممم{-79-}

بازم یه تولد دیگه و حضور سرسبز من {-54-}

دختررررر تولددددددددددددت مبارک عزیزم الهی 124 هزار ساله بشی با تنی

سالم و دلی شاددددددددددددد {-85-}

میدونم خیلی منتظر پیام تبریک من بودی اومدم عزیزم بسه چشم به راه نمون {-67-}

دوستت دارم عزیزم

همیشه بخندی گل دختر {-102-}

coffe khiyal
مشاهده همه ی 3 نظر