لحظه  بروز رسانی 
IIBARANII
مهربونمهربون
IIBARANII

ماندگارترین هستی در قلب پر احساسم آری ماندگارترین هستی

ماندگارترین هستی در قلب پر احساسم آری ماندگارترین هستی
دوست داشتنی من

ماندگارترین هستی در قلب پر احساسم
آری
ماندگارترین هستی
برای من ک غرق در دوست داشتنت هستم..

شیطونک من خوش برگشتی

@sheytoonakkk

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 2 نظر
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

برای من تاسف نخورید چون لیاقت زندگی کردن

برای من تاسف نخورید چون لیاقت زندگی کردن

برای من تاسف نخورید

چون لیاقت زندگی کردن را دارم و راضی ام

ناراحت آدم هایی باشید

که به خودشان می پیچند و

از همه چیز شاکی اند

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 6 نظر
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

وفاداری نسبت به یک رابطه، معرفت می‌خواد…

وفاداری نسبت به یک رابطه، معرفت می‌خواد…

وفاداری نسبت به یک رابطه،

معرفت می‌خواد…

ولی افسوس که معنی معرفت شده…!

پایه بودن برای هر غلطی!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

مرد باشی یا زن ، مرگ تمامت میکند

مرد باشی یا زن ، مرگ تمامت میکند

مرد باشی یا زن ،

مرگ تمامت میکند …

انسان باش

تا جاودانه زندگی کنی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

محبت و زمان دو سرمایه گران قدر زندگی

محبت و زمان دو سرمایه گران قدر زندگی

محبت و زمان

دو سرمایه گران قدر زندگی هستند

هرگز این سرمایه‌های

عظیم فردی را برای افراد بی‌لیاقت

و متظاهری که شما را به بازی می‌گیرند

تلف نکنید…

در غیر این صورت فقط سرخوردگی، ندامت

و پشیمانی برایتان می‌ماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت‌های دیگران رو

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت‌های دیگران رو

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت‌های دیگران رو نادیده می‌گیریم

و اجازه می‌دیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

عاقبت به این نتیجه می‌رسیم که حضور بعضی‌ انسان‌ها در زندگی

عاقبت به این نتیجه می‌رسیم که حضور بعضی‌ انسان‌ها در زندگی

عاقبت به این نتیجه می‌رسیم که حضور بعضی‌ انسان‌ها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌‌معنا بوده

که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر می‌کند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید