لحظه  بروز رسانی 
shia muslim
مهربونمهربون
shia muslim

خداوند بزرگ روز قیامت می فرماید: ای فرزند آدم!بیمار شدم


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/36353277081743583160.gif


عکس های متحرک الله
خداوند بزرگ روز قیامت می فرماید:

ای فرزند آدم!بیمار شدم ولی مرا عیادت نکردی.
می گوید:ای پروردگار من!چگونه تو را عیادت کنم در حالی که تو خدای جهانیان هستی؟(خداوند)می گوید:مگر نمیدانستی فلان بنده من بیمار است,پس چرا عیادتش نکردی؟مگر نمی دانستی اگر او را عیادت کنی مرا نیز حتما"نزد او پیدا می کردی؟


عکس های متحرک الله
و دوباره خداوند می فرماید:

ای فرزند آدم!من از تو غذا طلب کردم ولی به من غذا ندادی.
می گوید:ای پروزدگار من!چگونه به تو غذا بدهم در حالی که پروردگار جهانیان هستی؟
می فرماید:مگر نمی دانستی فلان بنده من از تو,غذا خواست,پس تو به او غذا ندادی؟
مگر نمیدانستی که اگر به او غذا می دادی,آن را نزد من می یافتی؟
(مثل این بود که به من غذا داده ای)


عکس های متحرک الله
و باز خداوند می فرماید:

ای آدمیزاد! از تو آب خواستم اما به من آب ندادی.
می گوید:ای پروردگار من!چگونه به تو آب بدهم در حالی که پروردگار جهانیان هستی؟
خداوند می فرماید: فلان بنده من از تو آب,طلب کرد,ولی به او آب ندادی؟
آیا نمی دانستی که اگر به او آب می دادی,آن را نزد من می یافتی؟
(مثل این بود که به من آب داده ای و پاداش فراوانی به تو می رسید)

L00954810515.jpg

((نهج الفصاحه,حرف همزه,صفحه9,شماره 5))


عکس های متحرک الله
خدا همینجاست...کنارِ تو

عکس های متحرک الله
عکس های متحرک الله


مهربانتر از مادر,خدای مادر است

مشاهده همه ی 1 نظر
shia muslim
مهربونمهربون
shia muslim

مهربانتر از مادر,خدای مادر است دلی را نشـکن شاید خانه خـدا

مهربانتر از مادر,خدای مادر استدلی را نشـکن شاید خانه خـدا باشــد

کسی را تحقیر نکن شـاید محبوبه خدا بـاشد

از کـمک دریـغ نکـن شــاید کــلید بهـشت بــــــاشد

سر نماز اول وقت حاضر شـو

شاید آخـرین دیـدارت با خـدا در زمـین بـاشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید