لحظه  بروز رسانی 
" KaQaZ "
خواب آلودخواب آلود
" KaQaZ "

مورد داشتیم پسر بچه 5ساله تو مهد کودک روز اول به

مورد داشتیم پسر بچه 5ساله تو مهد کودک روز اول به مربیش گفته من از شما خوشم میاد!!
مربی گفته بگیر بشین اصلا حوصله بچه ندارمااااااااا.
پسره گفته باشه اگه حوصله بچه نداری قرص بخور که برامون شر نشه!!!!!!
من(not_sure)
وزیر آموزش و پرورش(not_sure)(not_sure)
بچه(teeth)
مربی(scream)----(crazy)
آرمانهای امام راحل(not_sure)
حمید معصومی نژاد خبرنگار اعزامی واحد خبر-رم(not_sure)

مشاهده همه ی 1 نظر
Behzad
بی‌حالبی‌حال
Behzad

ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ : :10 ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ 322 ﺳﺎﻝ 9ﭖ :ﮐﻮﺍﻻﻻﻧﭙﻮﺭ

34128869287509551524.jpg
ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ :
:10 ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ 322 ﺳﺎﻝ
9ﭖ :ﮐﻮﺍﻻﻻﻧﭙﻮﺭ 337 ﺳﺎﻝ
:7 ﺭﯾﺎﺽ 850 ﺳﺎﻝ
:6 ﻋﺸﻖ ﺍﺑﺎﺩ 858 ﺳﺎﻝ
:5 ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ 1300 ﺳﺎﻝ
:4 ﭘﮑﻦ 2070 ﺳﺎﻝ
:3ﺍﺳﺘﺎﺭﺍ 2333 ﺳﺎﻝ
:2 ﺁﺗﻦ 3500 ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ،ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ
ﺧﺎﮎ ﻧﺎﻣﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ...
:1 ﺗﺒﺮﯾﺰ 3900 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ

ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺁﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ...

مشاهده همه ی 19 نظر
ღ♥* ΠâşÌϻ *♥ღ Fun Group
ناراحتناراحت
ღ♥* ΠâşÌϻ *♥ღ Fun Group

2b9313392716-b.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
J A H A N
مشکوکمشکوک
J A H A N

ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎ

ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

مشاهده همه ی 5 نظر