لحظه  بروز رسانی 
sheyda
sheyda

از اون وَقـتـآیـی مـیـخواد کـه هَـمـه رو مـی پـیـچـونـه بـه


از اون وَقـتـآیـی مـیـخواد کـه هَـمـه رو مـی پـیـچـونـه بـه خـآطـره تـو ..!!


از اون وَقـتـآیـی کـه پُـشـتِ خـطـیـشـو قـطـع مـیـکُـنه ..!!


از اون “هَـوا داشـتـنـآیِ خـــآص” ..

23923702746892771185.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
sheyda
sheyda

حــوا را یــک ســیــبــ بــه فــرش رســاندیــک ســیــبــ نــیــوتــون را بــه عــرش تــو ک

حــوا را یــک ســیــبــ بــه فــرش رســاند%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字یــک ســیــبــ نــیــوتــون را بــه عــرش

تــو 
کــه دوســیــبــ مــیــکــشــی کــجــای قــصــه ای؟!!!*グーミン* のデコメ絵文字


http://www.uploadax.com/images/63492187873296035803.png

مشاهده همه ی 3 نظر
sheyda
sheyda

کدوم ماهی؟ بدووو بیا ببین چ ماهی هستی. فروردین: خوشگل اما

کدوم ماهی؟

بدووو بیا ببین چ ماهی هستی..


فروردین:
خوشگل اما مغرور
ساده و بی ریا اما باهوش
همیشه به نظر شاد میان اما غماشون تو سینشون میمونه
خیلی خونگرم اما عصبی
پر حرف اما شیرین
خودخواه اما دست و دلباز
بلند پرواز اما واقع بین
عاشق اما پنهان
فروردین ماهی رو که داری یعنی با بقیه فرق داریاردیبهشت:
زیبا اما باطنی
ساده اما زیادی
همیشه اونجوری به نظر میان که واقعا هستن
خونگرم اما آروم
کم حرف اما خوش صحبت
منطقی اما اجباز
خوشبین و صبور
امیدوار در عین ناامیدی
یه اردیبهشتی میتونه راهه زندگیتو نشون بدهخرداد:
دوس داشتنی اما تا وقتی خوشحال
همیشه نیاز به راهنمایی داره
ساکت ولی همیشه گوش میده
خونگرم و شیطون
تخس و عصبی
آینده نگر و بلندپرواز
عشقش مرموز
خشم او ویرانگره
هیچ وقت یه خردادی رو نرنجون،که دیگه دلش بات صاف نمیشهتیر:
زیبا و اعتماد بنفس زیاد
خود راءی و خودجوش
احساسشون سریع ابراز میشه
بداخلاق و عصبی
در لحظه زندگی میکنه
وفادار و صادق
عشقش شدید اما رمانتیک نیست
همیشه بدون که تیر ماهی نمادی از خاص بودنهمرداد:
خوشگل و ناز
مهربون و دلسوز
بدقول اما وفادار
شدیدا احساساتی و رمانتیک
عجول و باپشتکار
بی حوصله و یه دنده
دل بزرگی داره
تا وقتی که یه مردادی رو داری زندگیت جریان دارهشهریور:
از درون پاک و صاف
قابل اعتماد و خوش حساب
دریا دل و مهربون
تند خو و خشن
آینده نگر و متفکر
ساده و بی کلک
با احساس اما ابراز احساسات بلد نیستن
بهترین تکیه گاه یعنی شهریوریمهر:
رک و روراست
شوخ و جذاب
عصبی اما تودل برو
شدیدا احساساتی و حساس
دوس داشتنی اما مرموز
لجباز و بداخلاق
بلندپرواز و رویاگرا اما ناامید
مهری رو داشته باش غمی نداشته باشآبان:
ظاهرمعمولی ولی جذاب
مضطرب اما خونسرد
عصبی و بداخلاق
تودل برو و ملوس
احساساتی و باذوق
ساده و واقع گرا
رویاهای کوچیک و قشنگ
با آبانی میشه یه زندگی خوب رو تجربه کردآذر:
خوشتیپ و جذاب
عصبی و بسیار احساساتی
خوش قلب و مهربون
روشن فکر و واقع گرا
عجول و بسیار بلندپرواز
عاشق و ساده
وفادار و خوش قول
اگه آذری باهات باشه تا آخرش باهاته از دستش ندهدی:
ساده و دوست داشتنی
باافاده و عشق مد
خاص و تو دل برو
ضعیف و رنجور
آرزوهای قشنگ و کوچک داره
سردرگم و بدقول
شدیدا احساساتی و حساس
دی ماهی یعنی خاص بودن ماله هرکسی نیستبهمن:
ساده اما پرجذبه
نادان و بی سیاست
خوش صحبت و شوخ طبع
تو کاراش جدی و محکم
کاری بهش سپرده بشه تا آخرش میره
بابرنامه و آینده نگر
عشقش بی ریا و ساده
بهمنی یعنی زندگی بی دغدغه و باآرامشاسفند:
زیبا اما بدون اعتماد بنفس
شیرین و دوست داشتنی
دورو اما بی ریا
خونسرد اما تندخو
هیچوقت نمیتونه قانع باشه
آینده نگر و کم حوصله
عشقش مرموز و پنهان
اسفندی بهت دل ببنده یعنی خوشبختی s2a

مشاهده همه ی 10 نظر
sheyda
sheyda

سَـلـامَـتـی نَـسـلـی کِـه هَـمِـه عُـقـدِهــ هـاشـونُ سَـرِ ریِـه هـآشـون خـآلـی

سَـلـامَـتـی نَـسـلـی کِـه هَـمِـه عُـقـدِهــ هـاشـونُ
سَـرِ ریِـه هـآشـون خـآلـی کـردَنـ . . . !


http://ups.night-skin.com/up-93-03/1400100031635.jpg

اسـمـمـون نــابـــ ...
جـنـسـمـون نــابـــ ...
حـسـمـون نــابـــ ...!

مشاهده همه ی 3 نظر