لحظه  بروز رسانی 
شیما
قبراققبراق
شیما

عاشقانه دوستت خواهم داشت . . بی آنکه بخواهم دوستم داشته

عاشقانه دوستت خواهم داشت ..
.
بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی..{-35-}
..
و عاشقانه در غمت خواهم مرد..

بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی!

مشاهده همه ی 42 نظر