لحظه  بروز رسانی 
الهام
الهام

ﺩلم ﻫـــﻮﺍﯼِ تو را دارد . . . ﺧــﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺭﺍﺳـــﺖ

ﺩلم ﻫـــﻮﺍﯼِ تو را دارد . . .
ﺧــﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺭﺍﺳـــﺖ ﺑﺎﺷﺪ که می گویند . .
"ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ 

مشاهده همه ی 2 نظر
الهام
الهام

درسی که خوب نیاموخته بودمش!. در کنار خطوط سیم پیام خارج

67GK
درسی که خوب نیاموخته بودمش!....

در کنار خطوط سیم پیام
خارج از ده ، دو کاج ، روییدند

سالیان دراز ، رهگذران
آن دو را چون دو دوست ، می دیدند

روزی از روزهای پاییزی
زیر رگبار و تازیانه ی باد

یکی از کاج ها به خود لرزید
خم شد و روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا
خوب در حال من تامّل کن

ریشه هایم ز خاک بیرون است
چند روزی مرا تحمل کن

کاج همسایه گفت با تندی
مردم آزار ، از تو بیزارم

دور شو ، دست از سرم بردار
من کجا طاقت تو را دارم؟

بینوا را سپس تکانی داد
یار بی رحم و بی محبت او

سیم ها پاره گشت و کاج افتاد
بر زمین نقش بست قامت او

مرکز ارتباط ، دید آن روز
انتقال پیام ، ممکن نیست

گشت عازم ، گروه پی جویی
تا ببیند که عیب کار از چیست

سیمبانان پس از مرمت سیم
راه تکرار بر خطر بستند

یعنی آن کاج سنگ دل را نیز
با تبر ، تکه تکه ، بشکستند

◄ نتیجه اخلاقی:
تو رفاقت
اگه نزنی، میخوری!
به هیچ کس رحم نکن=;

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهام
الهام

یادم میاد بچه که بودم بعضی وقت ها بابامو نگاه میکردم 

یادم میاد بچه که بودم بعضی وقت ها بابامو نگاه میکردم 
که با دست مشغول جمع کردن آشغال هایی که روی فرش ریخته شده بود. 
من حسابی به این کارش می خندیدیم چون ما هم جارو داریم، هم جارو برقی!
چند روز پیش که حسابی داشتم با خودم فکر میکردم 
که چه جوری مشکلاتم رو حل کنم
یهو به خودم اومدم دیدم یک عالمه آشغال از روی فرش جمع کردم ...
الان حس و حال پدرم درک میکنم :(

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهام
الهام

آدم باید بعضی وقتها یه کشیده محکم به خودش بزنه و

آدم باید بعضی وقتها یه کشیده محکم به خودش بزنه و بگه : الاغ ، نمیخوادت اینقد خودتو کوچیک نکن

مشاهده همه ی 2 نظر
الهام
الهام

تو ب من هیچ دینی نداری . هیچی. اگه عاشقت شدم

تو ب من هیچ دینی نداری ...
هیچی...
اگه عاشقت شدم خودم خاستم ....
اگر هم دنیاما باتو ساختم خودم خاستم ...
ولی...........
تو مدیونی..
ب همه ی کسایی ک بعد از تو از ته دل بهم گفتن دوست دارم
و من نیشخند زدم و رد شدم...

مشاهده همه ی 1 نظر
الهام
الهام

تـلـخ اســــت! باور نبودن آنهــا کـه می توانســتــنــد باشــنـد . و

تـلـخ اســــت!

باور نبودن آنهــا کـه می توانســتــنــد باشــنـد ...

و تـلـخ تـر اســـت امروز

باور آنهــا کـه ادعــــــــــــای ماندن دارنــد...

مشاهده همه ی 1 نظر
الهام
الهام

هــی پســر حواســت هســت ؟ دلــم بــرای" مــرد "بودنت تنــگ شــده،حالــم

هــی پســر حواســت هســت ؟
دلــم بــرای" مــرد "بودنت تنــگ شــده،حالــم از" نــر "بودنــت بــه هـم میخوره
یــه زمانــی میگفتــی : بیــرون نریــا ، الــآن میگــی : بپیچــون خونــه رو بزن بیرون!
میگفتــی:چادر سرت کنـی هـا ، الآن میگی:ساپورت بپوش اندامت قشنگه حیفــه!
زنــگ کــه میــزدم پیش رفیقــات بــودی ، قطــع میکــردی
تنهــا کــه میشــدی زنــگ مــیزدی کــه دوستــات صدامــو نشنــون
الــآن پیششــون میزنی روی اسپیکــر کــه بــا تــک تکشــون حــرف بزنــم !
میگفتــی : خانومــی ! دســت به ابروهــات نمیزنــی هــا تــا ازدواجمــون
الــآن میگــی : قشنــگ گرفتــی ، بیــا مــال منــم بگیــر !
آهــای پسـر ! کجــا داری میــری ؟!

مشاهده همه ی 2 نظر