بروز رسانی 
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)
مهربونمهربون
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛ که کنارش بدون هیچ

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛
که کنارش بدون هیچ دلیلی ،
فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....
دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !
کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

مشاهده همه ی 1 نظر
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)
مهربونمهربون
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛ که کنارش بدون هیچ

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛
که کنارش بدون هیچ دلیلی ،
فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....
دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !
کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

مشاهده همه ی 1 نظر
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)
مهربونمهربون
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)

عاشقت نشدم، که صبح‌ها در خواب ساکتِ خانه‌ای بی‌پنجره، بی‌در، مانده

عاشقت نشدم،
که صبح‌ها
در خواب ساکتِ خانه‌ای
بی‌پنجره، بی‌در، مانده باشی
و تلفن
صدایم را پشت گوش انداخته‌ باشد

عاشقت نشدم،
که عصرها
دست خودت را بگیری و ببری پارک
انقراضِ نسلت را روی تاب‌های خالی تکان بدهی
و فراموش کرده‌ باشی
چقدر می‌توانستم مادرِ بچه‌های تو باشم

عاشقت نشدم،
که دلتنگی شب‌هایم
تنها گوشی همراهت را بی‌خواب کند
درست در لحظه‌ای که خواب سنگینت
باید کمر تخت را شکسته باشد

عاشقت نشدم،
عاشقت نشدم که دوستت دارم‌هایم را
در شعری پنهان کنم،
که باید از صافی هزار گلویِ گرفته رد شود،
و بعد
تصور کنم آن را
دیگری برای تو می‌خواند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)
مهربونمهربون
دختر دریای عشق (سکوت عاشقانه یادگار تو)

عاشقت نشدم، که صبح‌ها در خواب ساکتِ خانه‌ای بی‌پنجره، بی‌در، مانده

عاشقت نشدم،
که صبح‌ها
در خواب ساکتِ خانه‌ای
بی‌پنجره، بی‌در، مانده باشی
و تلفن
صدایم را پشت گوش انداخته‌ باشد

عاشقت نشدم،
که عصرها
دست خودت را بگیری و ببری پارک
انقراضِ نسلت را روی تاب‌های خالی تکان بدهی
و فراموش کرده‌ باشی
چقدر می‌توانستم مادرِ بچه‌های تو باشم

عاشقت نشدم،
که دلتنگی شب‌هایم
تنها گوشی همراهت را بی‌خواب کند
درست در لحظه‌ای که خواب سنگینت
باید کمر تخت را شکسته باشد

عاشقت نشدم،
عاشقت نشدم که دوستت دارم‌هایم را
در شعری پنهان کنم،
که باید از صافی هزار گلویِ گرفته رد شود،
و بعد
تصور کنم آن را
دیگری برای تو می‌خواند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید