بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda
1503517519825216_large.jpg

خدااااا
اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم ،
شنیده ام که گریه بر تمام درد ها شفاست .
دل مرا بخوان به سوی خود تا که سبک شوم ،
پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست...
الهی؛نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم؛
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی؛
در اگر باز نگردد نروم باز به جایی؛
پشت دیوار نشینم چوگدا برسرراهی
کس به غیرازتو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی؛
باز کن درکه جز این خانه مرانیست پناهی؛
نکند فرق به حالم؛چه برانی چه بخوانی؛
چه به اوجم برسانی؛چه به خاکم بکشانی؛
نه من آنم که برنجم؛نه تو آنی که برانی.

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
... آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda

تبسم با تبسم فرق دارد
فریب سیب و گندم فرق دارد
من از این آیه ها فهمیده ام که
خدا با حرف مردم فرق دارد

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
akhmato baz kon

اخماتو باز کن

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 15 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
38060885_1876969949029040_8246078324871266304_n.png

دیروز، امروز، فردا...
عمـــر، حکایت همین سه روز است...!!
دیـــروز، آمد و رفت...
فـــردا، همواره مجهول است...
با این حساب؛
عمـــر، فقط یک روز است
و آن هم، همین امـــروز است...!!
پس تا میتوانی از زندگیت لذت ببر

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 6 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
43681825_1983310171728350_3037962198186983424_n.jpg

نه از افسانه می‌ترسم نه ازشیطان
نه از کفر و نه از ایمان
نه از دوزخ نه از حرمان
نه از فردا نه از مردن
نه از پیمانه می‌خوردن
خدا را می شناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر
خدا از هر چه پندارم جدا باشد
خدا هر گز نمی خواهد خدا باشد
نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد
که او هرگز نمی خواهد چنین آیینه ای وحشت نما باشد
هراس از وی ندارم من
هراسی زین اندیشه‌ها در پی ندارم من
خدایا بیم از آن دارم
مبادا رهگذاری را بیازارم
نه جنگی با کسی دارم نه کس با من...!

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 8 نظر
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda
29103871_1790522857924216_4358849084070708152_n.jpg

خــــــــــــــــــدایـــــــــــــــــا
صدایتــــــــــ مـ یــــــــــــــــزنم...
الهی در شب قبرم بســـــــوزان...
ولی محتاج نامردان مـــــــگردان...
عطا کن دست بخشش همــــتم را...
خجل از روی محتاجان مـــگردان...
الهی کیفرم را می پذیــــــــــــــــرم...
که از تــــو ذات خود را پـس بگیــــرم...
کمک کن تا که با ناحق نســــــــــازم...
برای عشق و آزادی بمیـــــــــــرم...
خدایم ای پناه لحظه هایـــــــــــم...
صدایت میزنم با گریه هایـــــــــــم...
صدایت میزنم بشنو صدایـــــــــــم...
صدایت میزنم حل کن سئوالـــــــــــم...
صدایت میــــــــــــــــــــــــــــــــــزنم

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 4 نظر
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda
baby_pic_0nlysms_ir_3_.jpg

چشاتو وا نکن اینجا ، هیچ چی دیدن نداره
صدای ِ سکوت ِ لحظه ها ، شنیدن نـداره
توی آسمونی که کرکسا پرواز می‌کنن
دیگه هیچ شاپرکی ، حس ِ پریدن نداره
دستای نجیب ِ باغچه ، خیلی وقته خالیه
از تو گلدون ، گلای کاغذی چیدن نداره
بزار باد بیاد ، تموم ِ دنیا زیر و رو بشه
قلبای آهنی که ، دیگه تپیدن نداره
خیلی وقته ، قصه ی اسب ِ سفید ، کهنه شده
وقتی که آخر ِ جاده‌ها رسیدن نداره
نقض ِ قانون ِ آدم‌بزرگا جـُرمه ، عزیزم
چشاتو وا نکن ، اینجا هیچ چی دیدن نداره..

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 2 نظر
Sevda
آروم و عادیآروم و عادی
Sevda
43354641_1977774172281950_6305868849388453888_n.jpg

{-35-}

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 2 نظر