لحظه  بروز رسانی 
الـهـεℓɦaოــام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოــام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کآش‌یِکی‌بود.💔🚬 مینشست‌کِنآرَم‌میگُفت: هیچی‌نَگو‌خودَم‌دید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
کآش‌یِکی‌بود...💔🚬
مینشست‌کِنآرَم‌میگُفت:
هیچی‌نَگو‌خودَم‌دیدَم‌چِقَدر‌عذاب‌کِشیدی:) 😔👀
مَن پیشِتَم‌تآآروم‌شی:)))) 😸👣
یآیکی‌‌زَنگ‌میزَدمیگُفت: 💋
نِمیخاد‌توضیح‌بِدی‌ 🚸🙇🐼
مَن‌اونقَدر‌پُشت‌خَط‌میمونَم‌تآآروم‌شی...!🌙🌻
کآش‌یِکی‌میگُفت:میدونَم‌چِرآقَلبِت‌دَرد‌میکنه
میگُفت‌میدونَم:‌چِرا‌شِکَستی:) 💔👽

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

I WAS QUITE, BUT I WAS Ꮖ ᏔᎪᏚN’T BLIND 💦☀️🍭

...

I WAS QUITE, BUT I WAS Ꮖ ᏔᎪᏚN’T BLIND 💦☀️🍭مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم...^^👽

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

پنجشنبہ‌ها بدجور دلم هوایی می‌شود ؛ هواے دیدنت

پنجشنبہ‌ها بدجور دلم هوایی می‌شود ؛ هواے دیدنت

پنجشنبہ‌ها
بدجور دلم هوایی می‌شود ؛
هواے دیدنت
شنیدنت
لمس ڪردنت
و خریدن شاخہ ڪَلی برایت
تا بدانی هنوز هم در قلبم زنده‌اے ؛

می‌آیم سر قرار همیشڪَی
در عصر پنجشنبہ‌اے ڪہ تو در آن جا دارے
سال‌هاست بہ مردڪَان زنده
بیشتر دلخوش ڪرده‌ام
من این دلخوشی روزهاے پنجشنبہ‌ام را دوست دارم ..!! {-w17-}
دلتنگتم داداشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

من زادگاهـ ڪوروشم آزادهـ ایـ پر شورشم

من زادگاهـ ڪوروشم 
 آزادهـ ایـ پر شورشم

من زادگاهـ ڪوروشم

آزادهـ ایـ پر شورشم

من شهــر پاڪ آرشم

خون رگ سیــاوشم

از غرب از ماد آمدم

از گلشن داد آمدم

من شیــر مرد پارسم

موج خلیــج فارسم

ارژنگ پاڪ مانیــم

من پارتم ، اشڪانیــم

من شاهـ بیــت خاورم

اوج توان داورم

من ڪاویــانم با درفش

من پور زالم ، یــار رخش

اسفندیــارم ، شاهـ پور

پاڪ آفریــد و پرغرور

سام ونریــمان بودهـ ام

مهــد دلیــران بودهـ ام

من اردشیــر بابڪم

گیــتیـ بهـ نوڪ ناوڪم

نوشیــن روانم ، شاهـ داد

آن دودهـ یـ بابڪ نژاد

من ڪاوهـ یـ آهــنگرم

تاب جفا را ناورم

از چرم پرچم ساختم

تا بر ستمگر تاختم

من تخت جمشیــدم ، جمم

ڪسریـ و شوش ، ارگ بمم

من مزدڪ روشنگرم

فر اهــورا بر سرم

داغ دل یــونانیــم

من سورن اشڪانیــم

من دشمن اهــریــمنم

آذرگشسب روشنم

هــم رزم و هــم رامش منم

گهــوارهـ یـ دانش منم

خصم شهـ تورانیــم

من دختر ایــرانیــم

گرد آفریــدم ، شیــر زن

آن دختر شمشیــر زن

سرباز مام میــهــنم

گودرز و گیــو و بیــژنم

دیــهــیــم گردیـ بر سرم

من تو๛ ، پور نوذرم

سهــراب خون غلطیــدهـ ام

پور پدر نادیــدهـ ام

من داریــوشم پر جلال

آن پادشاهـ بیـ مثال

نام مرا فریــاد ڪن

از طاق بستان یــاد ڪن

من سومیــنم داریــوش

آن شاهـ خونیــن و خموش

گریــد بهـ مرگم دشمنم

چون خون فشان بیــند تنم

چون تخت شاهــیـ ام شڪست

اسڪندریـ با غم نشست

یــڪ شاهـ اما بیـ سپاهـ

با دخترانش بیـ پناهـ

جنگیــد و بشڪست و شڪست

اما بهـ ذلت تن نبست

جنگیــد و ڪشت و ڪشتهـ شد

تاج اش بهـ خون آغشتهـ شد

یــعقوب لیــث و نادرم

من مازیــارم ، طاهــرم

دانایــم و بوذرجمهــر

چون مهــر دانش بر سپهــر

تیــغ ڪریــم زندیــم

خصم حقارت مندیــم

یــورش بهـ قیــصر بردهـ ام

تیــغ از ستمگر خوردهـ ام

چنگیــز قلبش پارهـ سنگ

یــا آن دگر تیــمور لنگ

ایـ ب๛ ڪهـ بر من تاختند

از خون من خوان ساختند

من دیــو هــایـ مست را

تورانیــان پست را

من دختران بیـ پدر

من مادران بیـ پسر

شاهــنشهــان ماردوش

آهــنگران سختڪوش

بسیــار بر خود دیــدهـ ام

و ز داغشان رنجیــدهـ ام

من پور فرخزاد را

آن پاڪ دیــن راد را

دیــدم گهـ جنگ و نبرد

با دشمن ایــران چهـ ڪرد

چون پور فرخزاد مرد

گویــیـ در ایــران داد مرد

خیــل سواران عرب

روز مرا ڪردند شب

میـ ڪوفت سوط تازیــان

تا قرنهــا بر پشتمان

اورنگ ساسانیـ شڪست

فرش بهــارستان گسست

بشڪست چون پشت سران

پشت درفش ڪاویــان

ایــزد زما بیــگانهـ شد

آتشگهــم ویــرانهـ شد

ذلت خدایــا تا ڪجا

قوم قجر شد پادشا

از جور شاهــان قجر

آن بزدلان بیـ جگر

صد تڪهـ ام تاراج شد

سهــم خراج و باج شد

امروز بیـ بال و پرم

افتادهـ دیــهــیــم از سرم

اما اهــورا زندهـ باد

سوشیــانت هــم پایــندهـ باد

روزیـ رسد هــرمزد پاڪ

دستیـ ڪشد بر رویـ خاڪ

آن روز ایــران را ببیــن

برتر ز روم و مصر و چیــن

با فر یــزدان آشنا

از بند اهــریــمن رهــا

چون آریــایــیــم نژاد

نامم خدا ایــران نهــاد.

مشاهده همه ی 4 نظر
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє anᴅ yσu cannσt waкє uρ

بخواب دنیا

tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

دنیا یه کابوسه
و تو نمیتونی بیدار شی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

زندگی به همین خوبی و خوشی هاست به خودت سخت

زندگی به همین خوبی و خوشی هاست به خودت سخت

زندگی به همین خوبی و خوشی هاست
به خودت سخت نگیر بگو هم به چپ هم به راست

مشاهده همه ی 2 نظر
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

دَسِتِ بِی وِ دَسِم ، رو وِ سِلامت دیدار خوم

شروه خوانی

دَسِتِ بِی وِ دَسِم ، رو وِ سِلامت
دیدار خوم و خوت اُفتا وِ قِیامت


دستت را به دستم بده و راهی شو. به سلامت! و خداحافظت ! تا روزِ قیامتی که وعده دیدار من و تو خواهد بود.لالا لالا سی تو رهدار

که دِه خاوِِت بوئی بیار

موئم سی تو شعر تنگی

که دل سی تو بوئه بی خاربرای تو ای رهدار شعر دلتنگی می گویم که از خواب بیدار شوی تا دلم برایت بی خار شود. (دلم برای تو صاف است.)

لالا لالا نَخَن اَفتاو

غم تو هم مُوئه بیار

اگر روزی نِشِس جونِم

دِه رنج و غم نوئی سی یارای آفتاب به غم من نخند، بالاخره روزی هم تو غمگین می شوی. اگر روزی شمع وجودم رو به خاموشی رفت، هرگز از غم و رنجم برای یارم چیزی نگو...

مشاهده همه ی 17 نظر
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

یک سال بزرگتر شدم یک سال بیشتر درد کشیدم

یک سال بزرگتر شدم یک سال بیشتر درد کشیدم

یک سال بزرگتر شدم
یک سال بیشتر درد کشیدم
یک سال از ثانیه های با ارزش زندگیمم گذشت

برای دیگران روزهایشان تکرار می شود اما برای من تکراری

تولدم مبارک....


مشاهده همه ی 17 نظر
shiva-!-2004
بی‌حالبی‌حال
shiva-!-2004

من دختری از جنس پاییزم از جنس پاییز و آبان

من دختری از جنس پاییزم از جنس پاییز و آبان

من دختری از جنس پاییزم
از جنس پاییز و آبان
همان آبانی که تا اسمش را می شنویم
یاد مهر و وفا می افتیم
یاد مهربانی بی دریغ
یاد محبت های بی منت
یاد رفاقت تا ته دنیا
یاد صداقت و صافی
یاد دوست داشتن بی حد و مرز
یاد عشق پاک و بی ریا
من دختری از جنس آبانم

مشاهده همه ی 12 نظر