لحظه  بروز رسانی 
رضاا
ناراحتناراحت
رضاا

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8

مشاهده همه ی 1 نظر
رضاا
ناراحتناراحت
رضاا

میخواااام "تنهاااایی" رو کاااامل توصیف کنم:          

میخواااام "تنهاااایی" رو کاااامل توصیف کنم:


                 《       به نام تنهاااااایی      》

تنهاااایی یعنی  هیچ وقت کسی نباشه ♡اشکاتو♡پاک کنه

تنهایی یعنی   تو جاده ♡بدون♡ مقصد

تنهایی یعنی ♡ندیدن♡روزهای خوووب

تنهایی یعنی ♡نداشتن♡سنگ صبووور

تنهایی یعنی ♡جشن توولد♡ با قرص خواااب

تنهایی یعنی ♡سر سفره♡عید تنهاااااااا

تنهایی یعنی♡روز عید♡بدون تبریک

تنهایی یعنی خونه♡بی مهمون♡

تنهایی یعنی ♡خسته اما بدون《 تکیه گااااااه》♡

تنهایی یعنی ♡♡اشک بی ص____دا♡♡

تنهایی یعنی موقع ♡درد فریاد زدن♡

تنهایی یعنی♡ دستاتو♡ با لیوان چایی گرم کنی

تنهااااااااااااایی  یعنی:

حسرت قدم زدن دونفره
حسرت دیدن چشم نگران
حسرت دیدن چشمای منتظر
حسرت شنیدن صدای نگران
حسرت شنیدن صدای آشنا 

مشاهده همه ی 1 نظر