لحظه  بروز رسانی 
babak
قبراققبراق
babak
پست شماره 318359563 از babak

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
قبراققبراق
babak
پست شماره 318351214 از babak

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
قبراققبراق
babak
پست شماره 318334865 از babak

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
قبراققبراق
babak

گر تن بدهی .دل ندهی کار خراب است. چون خوردن

گر تن بدهی ....دل ندهی کار خراب است.
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهی ... تن ندهی باز خراب است
این بار نه جام است و نه نوشابه ... سراب است
اینجا بتو از عشق و وفا هیچ نگویند
چون دغدغه مردم این شهر حجاب است
تن را بدهی ...دل ندهی فرق ندارد
یک ایه بخوانند .... گناه تو ..ثواب است
ایکاش که دلقک شده بودم و نه شاعر
در کشور من ارزش انسان .. به نقاب است

فروغ فرخزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
babak
قبراققبراق
babak
پست شماره 317841381 از babak

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید