لحظه  بروز رسانی 
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi
پست شماره 316753069 از siavash moradi

..

مشاهده همه ی 1 نظر
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم نه برای نیاز

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم نه برای نیاز

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم
نه برای نیاز..

نه از روی اجبار..

و نه از روی تنهایی..

فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

دوست بدارید تا دوست داشته شوید

روزگارتون پر از اتفاقات ناب.....یاااا حق

مشاهده همه ی 3 نظر
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

آدمها بازی کردن و دوست دارند . .

آدمها بازی کردن و دوست دارند . . .


این تو هستی که انتخاب میکنی . . .هم بازیشون بشی . . .یا . . .اسباب بازیشون . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

ز مدیر موفقی پرسیدم: راز موفقیت شما چه بوده است؟

ز مدیر موفقی پرسیدم: راز موفقیت شما چه بوده است؟
گفت؟ دو کلمه است.

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های درست.

گفتم:شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

گفت: پاسخ یک کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

جواب داد: تجربه.

پرسیدم: و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟

گفت: پاسخ دو کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های اشتباه !!!

مشاهده همه ی 2 نظر
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟! ما دهان از گله

ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟!
ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟!
جای "بنشین" و "بفرما", "بتمرگی" گفتند..!
ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟
"تو" نگفتیم و "شمایی" نشنیدیم و هنوز
ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟!
دل سپردیم به آن "دال" سر دشمن و دوست
دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟!
چه "چراها" که شنیدیم و ندانیم چرا
ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟

سیمین بهبهانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siavash moradi
آروم و عادیآروم و عادی
siavash moradi

روزهای رفته زندگی را ورق میزنم چه خاطراتی که زنده

روزهای رفته زندگی را ورق میزنم
چه خاطراتی که زنده نمیشوند
چه روزها که دلم میخواست تا ابد تمام نشود
چه روزها که هر ثانیه اش یک سال گذشت
چه فکرها که ارامم کرد
چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود
چه لبخندهایی که بی اختیار برلبانم نقش بست
چه اشکهایی که بی اراده از چشانم سرازیر شد
چه آدمها که دلم را گرم کردند وچه آدمها که دلم را شکستند
چه چیزها که فکرش را هم نمیکردم وشد
چه آدمها که شناختم و چه آدمها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان
وچه........
وسهم من از این همه , یادش بخیر میشود
کاش ارمغان روزهایی که گذشت
آرامشی باشد از جنس خدا
آرامشی که هیچگاه تمام نشود.....
فقط میخوااام خدااا تنها معشوقه ی من باشد


حاشا و کلا از عشقهااا ی زمینی

دگر تنفر جز یی از وجودم شده است
حتی از جنس مخالف خودهم زیرا شاید متنفر شده ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید