لحظه  بروز رسانی 
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

نشان می گذارم دفتر مشقت را تا بدانی هنوز مرورت می‌‌کنم

نشان می گذارم دفتر مشقت را تا بدانی هنوز مرورت می‌‌کنم

مشاهده همه ی 1 نظر
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

شاید تو سکوت میان کلامم باشی … دیده نمیشوی اما من

شاید تو سکوت میان کلامم باشی …
دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

نمی دانم کجای بازی ما اشتباه بود که تو دیگر همبازی

نمی دانم کجای بازی ما اشتباه بود که تو دیگر همبازی من نیستی ؟
و من هنوز گرگم به هوای تو …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

هیچ چیز جای خود نیست !!! زندگی ، آدم ها ،

هیچ چیز جای خود نیست !!!
زندگی ، آدم ها ، قلب ها
یا یکی بی دل است یا دو دل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

وقتی با تو قرار دارم ، قرار ندارم

وقتی با تو قرار دارم ، قرار ندارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه

آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

دست های تو بوی آرزوهایم را میدهد

دست های تو بوی آرزوهایم را میدهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

شرط عشق آن است که دلت آغوش بخواهد نه جسمت …

شرط عشق آن است که دلت آغوش بخواهد نه جسمت …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

احتیاجی به تسبیح نیست … دستانت را که به من بدهی

احتیاجی به تسبیح نیست …
دستانت را که به من بدهی ، با انگشتانت ذکر دوست داشتن سر میدهم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
siamak
آروم و عادیآروم و عادی
siamak

چراغها را خاموش کن ، نور نمی خواهم … نگاهم که

چراغها را خاموش کن ، نور نمی خواهم …
نگاهم که می کنی برق نگاهت من را که هیـــــــــــچ ، تمام شب را مچاله می کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید