لحظه  بروز رسانی 
سامان
سامان

دلتنگ چای روضه و بی میل زمزمم خیری اگر که

دلتنگ چای روضه و بی میل زمزمم خیری اگر که

دلتنگ چای روضه و بی میل زمزمم
خیری اگر که هست از این روضه دیده ام
سماوری که به بزم حسین می جوشد
بخار رحمت آن جرم و خلق می پوشد
حدیث کوثر و تسنیم و سلسبیل مگو
بگو حکایت مستی که چای می نوشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Paria
Paria

حال ما خوب است، خوب شبیهِ تمامِ بغضهایی که هنگام

حال ما خوب است، خوب شبیهِ تمامِ بغضهایی که هنگام

حال ما خوب است، خوب
شبیهِ تمامِ بغضهایی که هنگام واکسن زدن به بازوی نحیفِ بچگی هایمان قورت دادیم و سری که چرخاندیم و مُشتی که محکم گرفتیم و چشمی که بستیم که مثلا یعنی نمی ترسیم
شبیهِ زخمِ عمیقِ زانویمان که زیر شلوار خونین و خاکی مان پنهان کردیم و لنگ لنگان و با تمامِ درد ، لبخند گشادی زدیم و دنبالِ گوشه ی خلوتی برای جیغ کشیدن گشتیم
ما خوبیم ....
همین که بد نیستیم ، خوبیم
همین که می خندیم ، راه می رویم و ادامه می دهیم
یعنی خوبیم ....
یعنی خیلی خوب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sara
Sara

ﻧﻤﮏِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ زخمهاﯾﺸﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺠﯿﺐ

ﻧﻤﮏِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ زخمهاﯾﺸﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺠﯿﺐ

ﻧﻤﮏِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ زخمهاﯾﺸﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ
ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﮊنماﻥ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼً ﺷﺨﺼﯿﺘﻤﺎﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ به جاﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮ ﺩﺭﺩ ﺍﻭ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﯿﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ...
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻧﺴﺎﺯ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻧﮕﻮ ....
ﮔﺮﻩ ﮐﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﻮﺭﺗﺮ ﻧﮑﻦ ...
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﭙﺮﺱ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﻮﺳﻬﺎ ﻭ ﻏمهاﯾﺶ ﻧﯿﻔﺰﺍ ...
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑُﺮﯾﺪﻩ ﺍی
ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ بعضیها ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ بعضیها ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
samira
samira

جای خالی یاس فاطمه جان، سنگ‏ها بر سوگ تو

جای خالی یاس فاطمه جان، سنگ‏ها بر سوگ تو

جای خالی یاس
فاطمه جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه‏ات را شکسته بودند.⚑

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad
Mohammad

آنچه سرنوشت درمن جا گذاشت باقی مانده های‌ دریاست

آنچه سرنوشت درمن جا گذاشت باقی مانده های‌ دریاست

آنچه سرنوشت
درمن جا گذاشت
باقی مانده های‌ دریاست
دلتنگی برای آب
و تو
به وسعتِ یک آه
طولانی تر از خیابان های‌ تنهائی
درمن ممتد میشوی…

مشاهده همه ی 3 نظر
MahTab
MahTab

سکــــــــــوت کن. بگـذار بــغــض هــایــت ســربـســتـــہ بــمـانـنـد. گـاهــے

سکــــــــــوت کن. بگـذار بــغــض هــایــت ســربـســتـــہ بــمـانـنـد. گـاهــے

سکــــــــــوت کن...
بگـذار بــغــض هــایــت
ســربـســتـــہ بــمـانـنـد...
گـاهــے سـبــــــڪ نـشـوے
سـنـگـیـــــن تـرے...

مشاهده همه ی 3 نظر
آوا
آروم و عادیآروم و عادی
آوا

آدم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند چون

آدم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند چون

آدم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند
چون فقط یکبار نمی ترسند ، که همه چیز خودرا از دست بدهند
اما بعد از همان یکبار ترس ها آنقدر عمیق می شوند که عشق
دیگر دور می ایستد...

مشاهده همه ی 5 نظر
elmira(دختر افغان ) فیسنما
elmira(دختر افغان ) فیسنما

من فرشته حسینی متولد ایران هستم از پدر و مادری افغانستانی

من فرشته حسینی متولد ایران هستم از پدر و مادری افغانستانی

من فرشته حسینی متولد ایران هستم از پدر و مادری افغانستانی
چی باعث می شود کسی فکر بکند من نباید از حقوق انسانی بهره مند باشم؟
چه کسی تصمیم می گیرد که اجازه داشتن عزت نفس، حقوق برابر و آرامش را به من ندهد؟
چی باعث می شود وقتی می خواهید کسی را مسخره کنید بگویید «مثل افغانی ها» می ماند؟
چه چیزی در من وجود دارد که شما را انقدر آزار می دهد؟
چه چیزی باعث می شود به من بی احترامی کنید؟
چه چیز باعث می شود انقدر بی رحم باشیم نسبت به هم؟ نژاد؟
چه کسی تعیین کرده این مرزهای احمقانه را؟
این مرزها قرار نیست که تعیین کند چه کسانی را باید دوست داشته باشیم و از چه کسانی متنفر باشیم بدون اینکه ارتباطی برقرار باشد.
قرار نیست هیچ مرزی مانع عشق ورزیدن و احترام شود؟

مشاهده همه ی 17 نظر
Behroz
Behroz

من تو را تصویر خواهم کرد تو را به رنگ،

من تو را تصویر خواهم کرد تو را به رنگ،

من تو را تصویر خواهم کرد
تو را به رنگ، به نور
و به آوازهای رنگین
تبدیل خواهم کرد
تو را به گل، به کوه
و به رودخانه‌های خروشان
تبدیل خواهم کرد
من از تو
دنیا را خواهم ساخت
و برای تو، دنیا را..
اگر سخنم را باور نمی‌کنی
هنوز قدرت دوست داشتن را
باور نکرده‌ای

مشاهده همه ی 1 نظر