لحظه  بروز رسانی 
sima
sima

♦ نیازهای انسان در حال دگرگونی است و تنها چیزی که

♦ نیازهای انسان در حال دگرگونی است و تنها چیزی که دگرگون نمی شود عشق به اوست ؟ زیرا عشق او باید پاسخگوی نیازهایش باشد

مشاهده همه ی 1 نظر
sima
sima

♦ چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش چهره

♦ چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش چهره خویش را از جهان جدا ساخته و چیزی نمی بیند، جز خطوط باریک انگشتانش را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را

♦ بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در

♦ اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا

♦ چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید

♦ هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند

مشاهده همه ی 1 نظر
sima
sima

♦ اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس

♦ اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را

♦ رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی

♦ چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sima
sima

♦ زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که

♦ زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید