لحظه  بروز رسانی 
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

اهنگه محمد رضا گلزار خيلي عاليه . . .

اهنگه محمد رضا گلزار خيلي عاليه
.
.
.
.
مخصوصا اون جاييش که نمي خونه :|

مشاهده همه ی 13 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﺹ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ : ۱ - ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ﺧﻮﻧﻪ

ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﺹ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ :
۱ - ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺮﺩﻡ
۲ - ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :
ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ! ﻧﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪﺀ ﻭﺍﺗﺮ
ﭘﻠﻮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ
۳ - ﺗﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ؟ ! ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺳﻮﺋﯿﺖ
ﺑﯿﺎﺩﭘﺎﯾﯿﻦ
۴ - ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ
ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ! ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ
۵ - ﺭﻭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ
۶ - ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪ؟ ! ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﯾﻢ ﺍﻭﺕ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ...
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ دیگه

مشاهده همه ی 3 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

با دوس دخترم داشتیم از خیابون رد میشدیم،عینک

با دوس دخترم داشتیم از خیابون رد میشدیم،عینک دودی زده بود.گشت اومد گفت خانوم چه نسبتی با شما دارن؟
.
.
.
.
.
.

.

منم گفتم:خانوم کور هستن دارم از خیابون رد میکنم.
کصافط باهام کات کرد...!!
 

مشاهده همه ی 6 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

عتراف می کنم کوچیک که بودم تو سالن خونمون وقتی

عتراف می کنم کوچیک که بودم تو سالن خونمون وقتی کسی نبود عینهو دیوونه ها شروع می کردم به رقصیدن... بعد یهویی یادم میو مد که خدا داره نگاه می کنه! خجالت می کشیدم می رفتم یه گوشه می نشستم!قهقهه

مشاهده همه ی 6 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ: ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ۹۳۷۸۶۷۳۴۲۶ ﺳﺎﻟﻪ

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ۹۳۷۸۶۷۳۴۲۶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺸﯽ |:
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮﺩﻡ ﮐﺮﺩ!
:) )))))

مشاهده همه ی 4 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

فاز اين دخترايی كه به دوست پسراشون ميگن "بابايي" دقيقا چيه؟؟؟

فاز اين دخترايی كه به دوست پسراشون ميگن "بابايي" دقيقا چيه؟؟؟

به كدوم نقطه زندگي چنگ ميزنن اینا ؟؟؟ :| :|

مشاهده همه ی 15 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

e222216ddb7d3544927352532994a46e-425

مشاهده همه ی 2 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

از چی بگم از سامسونگی که شده سمبل رشادت ایراناز چی بگم از سامسونگی که شده سمبل رشادت


ایران شده واسش مثه صندوق تجارت


پس glx وطن کجاس نیس


با اینکه از جیب در میاد اما مجاز نیس

.

پولام صفر شد بهم پول بده ایزد


با این وضع فقط باید پسته رو بلیسم


از چی بگم تو بهم بگو چی بگم خب


ما گفتیمو پراید دوباره ۷ میلیونی شد !

مشاهده همه ی 7 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

8ويژگي پسرهاي ايراني: 1-چشماشون بيشتر از عقلشون كار مي كنه.


8ويژگي پسرهاي ايراني:


1-چشماشون بيشتر از عقلشون كار مي كنه.


2-تا يه دختر خوشگل مي بينن مثل جوجه راه مي افتن دنبالش.


3- چشمک جزو تیکه عصبیشونه.


4- اصولا هفته ای یه بار شکست عشقی میخورن.


5-اگه يه روز متلك نگن زبونشون ميخ در مياره.


6-دوستت دارم جزو حرفاي روز مرشونه.


7-زبان باز ترين و پاچه خوار ترين موجودات روي زمين.


8- میخوان دختر فقط مال خودشون باشه و خودشون مال همه.

مشاهده همه ی 6 نظر
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮
آروم و عادیآروم و عادی
✮✮اَتــــــل✗مَــــتـــــل ✮✮

 دختره  تو فیسبوق استاتوس زده iPhone5 گرفتم، شونصد تا لایك خورده!

 دختره  تو فیسبوق استاتوس زده iPhone5 گرفتم، شونصد تا لایك خورده!
 
 اینم گوشی من، ببینم چیكار میكنین :|
.
.
.
.
.
.
.
.

5b2c3228529f8f15d944468103328475-425

مشاهده همه ی 23 نظر