لحظه  بروز رسانی 
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 307981976 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 18 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 307981943 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 6 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 307981798 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 6 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد

به نظر شما اين لطيفه بيشتر به نفع زن گفته شده

به نظر شما اين لطيفه بيشتر به نفع زن گفته شده يا مرد ؟

مرده از خدا پرسيد : خدايا چرا انقد زن را زيبا افريدي ؟ خدا گفت: براي اينكه تو از اون خوشت بياد .

بعد مرده گفت : پس چرا انقد احمق افريدي ؟ خدا گفت : براي اينكه اون از تو خوشش بياد ....

مشاهده همه ی 28 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 306040793 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 84 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 305966188 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 14 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
پست شماره 305966181 از عادل کریم نژاد


مشاهده همه ی 8 نظر
عادل کریم نژاد
آروم و عادیآروم و عادی
عادل کریم نژاد
اقای نابغه

اقای نابغه

مشاهده همه ی 7 نظر