لحظه  بروز رسانی 
ویولونیست تنها
ویولونیست تنها
مشاهده همه ی 2 نظر
ویولونیست تنها
ویولونیست تنها

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و


l115378_IMG__1.jpg

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:
خسرو و شیرین
لیلی و مجنون
ویس و رامین
پیر مرد و پیرزن
“تو” و اون
“من: و تنهایی…

مشاهده همه ی 3 نظر