لحظه  بروز رسانی 
sirvan
شیطونشیطون
sirvan

له دلم پرسی بووا ره شپؤشی؟ له جیاتی شه راب

له دلم پرسی بووا ره شپؤشی؟
له جیاتی شه راب هه رغه م ئه نؤشی
وتی بؤ یارم من زؤر په رؤشم
ئه وه ندم خؤش ده وی زیاترله خؤشم
ترجمه:ازدل پرسیدم چراسیاهپوشی،به جای شراب تو غم مینوشی.گفت ازبهریارم من پریشانم،دوستش دارم بیشترازجانم.

مشاهده همه ی 3 نظر
sirvan
شیطونشیطون
sirvan

سوختم باران بزن شايد تو خاموشم کني / شايد امشب سوزش

سوختم باران بزن شايد تو خاموشم کني / شايد امشب سوزش اين زخم ها را کم کني آه باران من سراپاي وجودم آتش است / پس بزن باران بزن شايد تو خاموشم کني

مشاهده همه ی 2 نظر
sirvan
شیطونشیطون
sirvan

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را/ اینگونه به خاک ره

ای عشق، شکسته ایم، مشکن ما را/ اینگونه به خاک ره میفکن ما را/ ما در تو به چشم دوستی می بینیم/ ای دوست مبین به چشم دشمن ما را

مشاهده همه ی 1 نظر