لحظه  بروز رسانی 

عـاشـق اون لحـظه ایـم کـه بـا هیـجـان بـرام یـه چـیـزی

عـاشـق اون لحـظه ایـم کـه

بـا هیـجـان بـرام یـه چـیـزی رو تـعـریف مـیـکـنه

انــقــد مـیـون تـعریـف کـردن مـیخـنـده

کـه مـن هـیچی نـمیـفـهـمم

جـز صـدای خـنـده های شـیـریـنـش

صـدای خـنـده مـعـشـوق دلـنـوازتـریـن صـدای دنـیـاس!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
@esim

ادیسون به خانه بازگشت یاد داشتی به مادرش داد. گفت :

ادیسون به خانه بازگشت یاد داشتی به مادرش داد.
گفت : این را آموزگارم داد گفت فقط مادرت بخواند
مادر در حالی که اشک در چشمان داشت برای کودکش خواند
فرزند شما یک نابغه است واین مدرسه برای او کوچک است آموزش او را خود بر عهده بگیرید.
سالها گذشت مادرش از دنیا رفته بود روزی ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور میکرد برگه ای در میان شکاف دیوار اورا کنجکاو کرد آن را دراورده و خواند.
نوشته بود : کودک شما کودن است از فردا اورا به مدرسه راه نمی دهیم.
ادیسون ساعتها گریست: ودر خاطراتش نوشت.
توماس آلوا ادیسون،کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد .
54cdbafb00d41zme.jpg

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر
raha
خوشحالخوشحال
raha

عکس تله کابین ، لوکس ترین تله کابین جهان: تله کابین

عکس تله کابین ، لوکس ترین تله کابین جهان: تله کابین های زیادی در سراسر جهان وجود دارد که مردم را به بالای کوه انتقال می دهد تا مردم از مناظر زیبای بین راه دیدن کنند و از آن لذت ببرند. اما یک تله کابین متفاوت در بلندترین نقطه کوه های آلپ وجود دارد که در ارتفاع 2700 متر از سطح دیا این تله کابین در سردترین نقطه با امکانات رفاهی مسافران خاص را جابه جا می کند. این تله کابین لوکس که همانند یک آپارتمان است دارای امکانات رفاهی جالبی است و به خاطر همین این تله کابین رو لوکس ترین تله کابین جهان می نامند

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

لوکس ترین تله کابین،عکس تله کابین

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر
ساسان
شیطونشیطون
ساسان

چه لذتی بالاتر از این که: "اسم ت" قسم راست یک

اس ام اس

چه لذتی بالاتر از این

که:

"اسم ت"

قسم راست

یک نفر باشد

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 1 نظر
**Fatemeh**
خوشتیپخوشتیپ
**Fatemeh**

برای عشقتان این کارها را بکنید ﻗﺒﻞ ﺍﻭﻣﺪﻧﺶ ﺑﺮﺍﺵﻗﺒﻞ ﺍﻭﻣﺪﻧﺶ ﺑﺮﺍﺵ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ
ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﯽ
ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﺗﻨﺖ ﮐﻨﯽ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ

 دختر عاشق

ﺑﻮﺳﺶ ﮐﻨﯽ
ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ
ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻪ
ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ
ﺑﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺑﮕﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺖ ﺑﺨﻨﺪﻩ
ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﻀﻠﻪ
ﺭﻭ ﻧﮕﺎ
ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺑﮕﯽ ﻃــــــــــــﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﻭﺭﻭﺟﮏ ﻃــــــﻮ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ
ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ
ﺑﺰﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ
ﯾﻬﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ
ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﯿﺎﯼ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﯾﺸﺸﻮ ﺑﺰﻧﯽ
ﺑﮕﻪ ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻃـــــﻮ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ
ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ
ﻟﺞ ﮐﻨﯽ
ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ !!!
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ :
ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﯿﺎﺵ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ ،
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ " ﺑﺎﯾــــــــﺪ " ﺑﺎﺷﻪ . . .

مشاهده همه ی 6 نظر