لحظه  بروز رسانی 
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

; ) حقیقـت اینـه ؛ تا وقتـی هستـی کسـی


; )

حقیقـت اینـه ؛

تا وقتـی هستـی کسـی دلش واست تنــگـــ نمیشه . . . !مشاهده همه ی 319 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

تنها فرقمـون  با مــُرده هـا اینه که واسـه مـا


تنها فرقمـون

 با مــُرده هـا

اینه که واسـه مـا فــآتحــه نمیخـونن . . . !
مشاهده همه ی 34 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

از یه جــآیی به بعــد ؛ کلاغـی میشــی کـهاز یه جــآیی به بعــد ؛

کلاغـی میشــی کـه به خــونه‌َش نمیرســه . . . !
مشاهده همه ی 31 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

روز " زنــدگـــی "  تو هیـــچ تقویــمی نیســـتروز

" زنــدگـــی "

 تو هیـــچ تقویــمی نیســـت . . . !مشاهده همه ی 24 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

زندگى مث فوتبـالِ ؛  نيمه اول انتظار آينـده وزندگى مث فوتبـالِ ؛

 نيمه اول انتظار آينـده و

نيمه دوم حسـرت گذشته . . . !
مشاهده همه ی 17 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

از یـه جــآیی بـه بـعــد فــاصـلــه  " دور "از یـه جــآیی بـه بـعــد فــاصـلــه

 " دور "

نیـسـت ؛

درد ِ . . . !


مشاهده همه ی 44 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

بیچــاره پــدر مــادری  که بی خبــر از همــه جـابیچــاره پــدر مــادری

 که بی خبــر از همــه جـا

فـُحـش میخــورن . . . !
مشاهده همه ی 17 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

@dezful رفـیق  چـِقـَدر تنهــآیی لـا جـمـعـیـَّت وحـشـتنـآکـه . (:

ハート のデコメ絵文字@dezfulハート のデコメ絵文字

? のデコメ絵文字رفـیق? のデコメ絵文字

 چـِقـَدر تنهــآیی لـا جـمـعـیـَّت وحـشـتنـآکـه .. (:


thumb.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
● MoniR ○
مهربونمهربون
● MoniR ○

رفـیق آلـزایـمـر بعـضی اوقـات درد نیس ؛ درمــانـه . (: @S_O_R_A_N_Y

記号 のデコメ絵文字رفـیق記号 のデコメ絵文字


آلـزایـمـر بعـضی اوقـات درد نیس ؛ درمــانـه .. (:


braid-girl-girls-pink-Favim.com-491620_l

@S__O__R__A__N__Y

مشاهده همه ی 14 نظر