لحظه  بروز رسانی 

صبح عاشقانه ترین غزلیست که چشمان تو

صبح عاشقانه ترین غزلیست که چشمان تو

صبح
عاشقانه ترین غزلیست که چشمان
تو برای من سرودند
وقتی از ظلمت و تاریکی شب به ستوه آمده بودم

♥️

مشاهده همه ی 3 نظر
شادشاد
@__MarYaM--

ما آدم ها رسم عجیبی داریم «به دست می

ما آدم ها رسم عجیبی داریم «به دست می
.....

ما آدم ها رسم عجیبی داریم
«به دست می آوریم که از دست بدهیم!»
قبل از رسیدن به کسی که زندگیمان شده است، هر کاری برای داشتنش انجام میدهیم.
زمین و زمان را بهم می ریزیم تا به مراد دلمان برسیم، مدام رویا می بافیم و خودمان را عاشق ترین آدم دنیا می دانیم.
اما بعد از رسیدن، درست زمانی که دلمان قرص شد او در زندگیمان هست، همه چیز را فراموش می‌کنیم. فراموش می‌کنیم چقدر برای این روزها تلاش کرده ایم، صبور بوده ایم رویا بافته ایم.
یادمان می رود این همان روزی ست که آرزویش را داشته ایم. آنقدر تغییر می کنیم که تبدیل به یک آدم دیگر می شویم،آدمی که هیچ شباهتی به یک عاشق ندارد.
حقیقت تلخی‌ست
«ما آدم ها خیلی زود از هم خسته می شویم»

مشاهده همه ی 2 نظر
Mιѕѕ_Mιɴα
آروم و عادیآروم و عادی
Mιѕѕ_Mιɴα

چـی داری ڪہ نفساتـم یہ جورایـی درمونـہ!♥️

چـی داری ڪہ نفساتـم یہ جورایـی درمونـہ!♥️

چـی داری ڪہ نفساتـم
یہ جورایـی درمونـہ!♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

عــشـق یعنے😻🍃 ده تابهتراز اون بیادسراغـت😶 ولےتـودلت بگی🙈

عــشـق یعنے😻🍃 ده تابهتراز اون بیادسراغـت😶 ولےتـودلت بگی🙈

عــشـق یعنے😻🍃
ده تابهتراز اون بیادسراغـت😶
ولےتـودلت بگی🙈
اون💋اون💋اون💋
😻

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 5 نظر
shirin
ناراحتناراحت
shirin
مشاهده همه ی 23 نظر