لحظه  بروز رسانی 
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
😍 @sky-boy

😍
@sky---Boy

مشاهده همه ی 537 نظر
غزل
آروم و عادیآروم و عادی
غزل

اتفاق هاےِ خوب همیشہ مےاُفتَند مثلِ مِهرِ ” تُو”

اتفاق هاےِ خوب همیشہ مےاُفتَند مثلِ مِهرِ ” تُو”

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
مشاهده همه ی 2 نظر
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
😍 @r_bestboy

😍
@R_bestboy

مشاهده همه ی 10 نظر
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
😍 @_paeez

😍
@_paeez_

مشاهده همه ی 19 نظر
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
😍 @negar_21

😍
@Negar_21

مشاهده همه ی 17 نظر
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
مشاهده همه ی 4 نظر
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
ورزشکارورزشکار
سـ ✿ ـارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز☂️
😍 @somaye24j

😍
@somaye24j

مشاهده همه ی 21 نظر