لحظه  بروز رسانی 
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

مرد باشی یا زن،مرگ تمامت میکند انسان باش تا جاودانه

مرد باشی یا زن،مرگ تمامت میکند

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی

مشاهده همه ی 1 نظر
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

روزگار صحنه عجیبی است!!! زیبارو باشی به کور میرسی

روزگار صحنه عجیبی است!!!

زیبارو باشی به کور میرسی...

خوش صدا باشی به کر میرسی...

عاشق که باشی به سنگ میرسی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

خدایا یه خواهش ازت دارم: مارو با کساییکه دوستشون داریم

خدایا یه خواهش ازت دارم:

مارو با کساییکه دوستشون داریم امتحان نکن!

مشاهده همه ی 1 نظر
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

دو شخص به تو می آموزد: یکس آموزگار,یکی روزگار

دو شخص به تو می آموزد:

یکس آموزگار,یکی روزگار

اولی به قیمت جانش,دومی به قیمت جانت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

به بعضیا باید گفت: وقت کردی آرومتر برو تا شعورت

به بعضیا باید گفت:

وقت کردی آرومتر برو تا شعورت هم بهت برسه!

{-93-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alinajafi
آروم و عادیآروم و عادی
alinajafi

رفيق دستشو گذاشت رو شونه رفيقش و گفت : تو قويتري

رفيق دستشو گذاشت رو شونه رفيقش و گفت : تو قويتري يا من؟ رفيق گفت من. رفيق اولي با دلي گرفته دستشو از شونه رفيقش برداشت و دو قدم عقب تر رفت و باز گفت : تو قوي تري يا من؟ او گفت : تو. گفت چرا نظرت عوض شد؟ جواب داد: وقتي دستت رو شونم بود احساس ميکردم دنيا پشتمه!...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید