لحظه  بروز رسانی 
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

طفلی به نام شادی، دیریست گم شده ست،

طفلی به نام شادی،
دیریست گم شده ست،
با چشمهای روشن براق،
با گیسویی بلند، به بالای آرزو،
هر کس ازو نشانی دارد، ما را کند خبر،
این هم نشان ما:،
یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

تنهایم و افسرده در کلبه ی درویشی رنجورم و آزرده

تنهایم و افسرده در کلبه ی درویشی
رنجورم و آزرده از مصلحت اندیشی
آن دم که فزون گشتم از قافله برگشتم
تلخ است برای من این بارقه ی بیشی
13/9/96

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد.در


سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد.
در جامعه ای که قامتِ تفکر و همتِ مردم کوتاه باشد، سقفِ آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود. 
وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف می خورد که حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جولان می دهند!
مردمِ عوام هم برای بقا آنقدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می شوند و سقف ها پایین و پایین تر می آید و مردم بیشتر و بیشتر قوز می کنند تا اینکه کمر خم می شود و دیگر نمی توانند قد راست کنند...

داستایوفسكى
"بیچارگان"


مشاهده همه ی 2 نظر
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

غرور قلعه ی مستحکمی است که از درون ویران میشود ،

غرور قلعه ی مستحکمی است که از درون ویران میشود ، وقتی که تو برای خواسته هایت به ذلت ها تن می دهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

هنوزم در آسمان این شهر پرنده ها عاشقانه پرواز می کنند

هنوزم در آسمان این شهر پرنده ها عاشقانه پرواز می کنند                 آنها که نه نیاز به بستن چمدانی دارند                                               نه منتظر روادید کشوری هستند                                                     نه احتیاج به خرید بلیط هواپیمایی                                             ولی اینجا مانده اند و زندگی می کنند                                            در این هوای مه غم آلود لانه می سازند                                     صدای تسبیحشان را می شنوی                                                  شاید به ما می گویند                                                               هنوز هم می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

3 تا چیز به 3 تا چیز نمی یرزه    

3 تا چیز به 3 تا چیز نمی یرزه                                                1.زندگی به دلخوری هاش                                                                2.رفتن به نبودن هاش                                                                    3.نصیحت به سرزنش هاش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sma3il
آروم و عادیآروم و عادی
sma3il

هر خط دایره ای شکل روی تنه درخت  بیانگر یک سال

هر خط دایره ای شکل روی تنه درخت  بیانگر یک سال از عمر  درخت است.اما سال هایی که یک سرطانی طی میکند را به این سادگی ها نمیتوان بیان کرد.             به امید شفای همه سرطانی ها

مشاهده همه ی 9 نظر